leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Cụ thể, theo Quyết định thanh tra 74/QĐ-TTT, hoạt động thanh tra sẽ tiến hành đối với việc chấp hành pháp luật trong việc sử dụng nguồn kinh phí ngân sách cấp (thanh toán lương đồng thời đề nghị thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội cho giáo viên, nhân viên giai đoạn từ năm 2010-2017).

Bên cạnh đó, đánh giá việc chấp hành pháp luật trong quá trình sử dụng kinh phí để lại hàng năm từ nguồn thu học phí… để mua sắm, sửa chữa, đầu tư xây dựng tại đơn vị giai đoạn từ năm 2010 -2017 (nếu có).

Quyết định nêu rõ, Đoàn thanh tra do Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 làm Trưởng đoàn; Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 làm Phó Trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2010 đến 31/12/2017, trong trường hợp cần thiết Đoàn thanh tra có quyền thanh tra trước hoặc sau thời điểm nêu trên./.

Lan Anh