• Cụ thể, qua kiểm tra, Thanh tra Sở Y tế xác định Công ty TNHH Trung tâm Y tế Hà Đô lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; Thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết; Chỉ định sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì mục đích vụ lợi; Không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; Không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất trong quá trình hoạt động; Không bảo đảm các điều kiện về trang thiết bị y tế trong quá trình hoạt động.

  • leftcenterrightdel
    Công ty TNHH Trung tâm Y tế Hà Đô bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM "sờ gáy" do có nhiều sai phạm
  • Bên cạnh đó, Công ty đã quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

    Từ những sai phạm trên cơ quan chức năng đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 91 triệu đồng. Đồng thời, buộc Công ty tháo gỡ, xóa quảng cáo không đúng phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

  • Thiên Ân
  •