Theo Kết luận thanh tra, trong công tác quản lý điều hành về tài chính, xây dựng cơ bản, Trung tâm đã để xay ra một số sai phạm như: Nguồn phí, lệ phí và nguồn dịch vụ đơn vị thực hiện chi một số chứng từ không đúng mục đích, không đúng quy trình về trình tự thủ tục, không hạch toán vào sổ sách kế toán đơn vị. Trích khấu hao công trình để lại tái đầu tư mở rộng mạng cấp nước khi chưa có quyết định chấp thuận của UBND tỉnh; xây dựng quy chế chi tiêu không đầy đủ, dẫn đến chi định mức không đúng quy định.

leftcenterrightdel
 Thanh tra tỉnh Sóc Trăng công bố kết luận thanh tra 

Về sổ sách kế toán và báo cáo tài chính đơn vị thực hiện chưa đầy đủ, một số phiếu thu chi chữ ký chưa đầy đủ, một số bị thất lạc.

Công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình điều hành, quản lý dự án để xảy ra các sai phạm như: lập dự toán thừa khối lượng và thi công thiếu khối lượng so với thiết kế; nghiệm thu không đúng thực tế thi công.

Với những sai phạm được phát hiện, Kết luận thanh tra đã kiến nghị thu hồi hơn 530 triệu đồng nộp vào ngân sách và yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với những cá nhân để xảy ra sai phạm.

Đình Thuyết