Năm 2020, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp thủ trưởng cùng cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN). Toàn ngành đã triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo tiến độ đề ra. Theo đó, Ngành đã triển khai 88 cuộc thanh tra và trên 710 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, với trên 1.720 đối tượng được thanh tra, kiểm tra. Qua đó, đã phát hiện sai phạm gần 29 tỉ đồng; kiến nghị thu hồi về kinh tế và xử phạt vi phạm hành chính hơn 19 tỉ đồng, đã thu hồi gần 17 tỉ đồng. Đồng thời, kiến nghị xử lý hành chính đối với 17 tập thể, 379 cá nhân có sai phạm và chuyển cơ quan điều tra 3 vụ, 5 đối tượng.
Trong năm qua, toàn tỉnh đã tiếp trên 1.880 lượt công dân, giảm hơn 800 lượt so với cùng kỳ năm trước. Nội dung chủ yếu tập trung ở lĩnh vực hành chính. Ngành đã giải quyết 208/224 đơn KNTC, đạt 92,86%. Công tác PCTN được đảm bảo, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được địa phương cụ thể hóa, hướng dẫn thực hiện đảm bảo yêu cầu theo quy định.

leftcenterrightdel
Các cá nhân, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 được khen thưởng 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của ngành Thanh tra trong năm qua. Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Thanh tra của tỉnh chủ động tham mưu thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN, đặc biệt phải thực hiện nghiêm công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, đề xuất xử lý đến nơi, đến chốn, đảm bảo tính kịp thời, nghiêm minh. Ngoài ra, ngành Thanh tra tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra; đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra theo chương trình, kế hoạch…

Dịp này, 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen; 03 tập thể được tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Đình Thuyết