Cụ thể, sản phẩm bị thu hồi là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 100% Pure Vina Noni Ball, lô sản xuất ngày 30/6/2018, hạn sử dụng ngày 30/6/2020. Do mẫu sản phẩm thực phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 100% Pure Vina Noni Ball của Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Sản xuất Việt Nam House Center tại Đà Nẵng có kết quả kiểm nghiệm không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng về các chỉ tiêu: Hàm lượng Baccillus cereus và chỉ tiêu Tổng số vi sinh vật hiếu khí.

Thời hạn thực hiện thu hồi sản phẩm đối với lô sản phẩm vi phạm là 10 ngày kể từ ngày 11/9/2018. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Sản xuất Việt Nam House Center tại Đà Nẵng tự tổ chức thu hồi và xử lý sản phẩm vi phạm dưới sự giám sát của Đoàn thanh tra, Ban Quản lý an toàn thực phẩm Đà Nẵng và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

leftcenterrightdel
Quyết định thu hồi sản phẩm do Phó Chánh Thanh tra Bộ Y tế ký

Cũng trong ngày 11/9/2018, Thanh tra Bộ Y tế ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Sản xuất Việt Nam House Center tại Đà Nẵng do bà Đoàn Thị Chung là Giám đốc Chi nhánh công ty – người đại diện theo pháp luật.

Chi nhánh Công ty này đã không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định, vi phạm quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm.

Đồng thời, sản xuất sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 100% Pure Vina Noni Ball có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, vi phạm điểm a Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Sản xuất Việt Nam House Center tại Đà Nẵng sản xuất sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe 100% Pure Vina Noni Ball có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng, số lượng hàng hóa không đạt đã tiêu thụ có trị giá 5,5 triệu đồng vi phạm Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ.

Với 03 hành vi vi phạm nêu trên, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Sản xuất Việt Nam House Center tại Đà Nẵng bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt là 46.250.000 đồng và phải tiêu hủy lô sản phẩm nêu trên cũng như tiếp tục thu hồi tối đa lô sản phẩm đã bán./.

Minh Nguyệt