Tại buổi tiếp công dân, sau khi lắng nghe công dân trình bày, phản ánh về vụ việc đã được gửi đến cơ quan thi hành án dân sự trực tiếp thụ lý và một số cơ quan nhà nước có liên quan, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã giải đáp những vấn đề liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu Cục Thi hành án dân sự báo cáo chi tiết về vụ việc.

Liên quan đến vụ việc cụ thể, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã chỉ đạo Thanh tra Bộ Tư pháp thanh tra toàn bộ vụ việc, sớm có kết luận để giải quyết dứt điểmtrên cơ sở bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công bằng, khách quan, quyền và lợi ích của các bên và báo cáo lãnh đạo Bộ./.

Dương Thái