Tháng 10, tổng thu cân đối NSNN thực hiện ước đạt 152,1 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu NSNN 10 tháng ước đạt 1.253,16 nghìn tỷ đồng, bằng 88,8% dự toán, tăng 9,9% so cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, tổng chi NSNN tháng 10 ước đạt 118,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 10 tháng đạt 1.148,45 nghìn tỷ đồng, bằng 70,3% dự toán, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính đến hết ngày 31/10/2019, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 738.619 tỷ đồng chi thường xuyên (đạt 70,8% dự toán) và 218.896 tỷ đồng chi đầu tư phát triển (đạt 57,2% kế hoạch vốn). Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, KBNN đã phát hiện 14.255 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết và từ chối thanh toán số tiền 55,6 tỷ đồng đối với chi thường xuyên và 68 tỷ đồng đối với chi đầu tư phát triển.

Cũng trong tháng 10, Bộ Tài chính đã hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý tài sản công; thu tiền sử dụng khu vực biển; thanh toán cho dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng BT; thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất phải nộp...

Đối với mặt hàng xăng dầu, trong 10 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công thương thực hiện 20 lần điều chỉnh giá xăng dầu, trong đó có 09 lần điều chỉnh giảm, 07 lần điều chỉnh tăng và 04 lần sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, qua đó, góp phần giữ ổn định giá cả hàng hóa, dịch vụ trong nước.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Liên quan tới công tác thanh tra, kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong 10 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã thực hiện 71.799 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 376.183 hồ sơ khai tại trụ sở cơ quan; số tiền đã thu nộp NSNN hơn 10.307 tỷ đồng.

Về công tác phòng chống gian lận thương mại, hàng giả, Tổng cục Hải quan tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các chuyên đề, kế hoạch đấu tranh phòng chống buôn lậu đối với các mặt hàng: Rượu, ma túy, tiền chất và các chất gây nghiện, khoáng sản, kim loại quý, thuốc lá... Kết quả lũy kế từ ngày 16/12/2018 đến 15/10/2019, các đơn vị trong toàn hệ thống đã chủ trì, phối hợp, bắt giữ tổng 14.675 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan; trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 2.350 tỷ đồng; thu NSNN đạt hơn 255 tỷ đồng.

Cùng kỳ, tính đến hết ngày 31/10/2019, Bộ Tài chính đã ban hành 17 Quyết định công bố 108 thủ tục hành chính (trong đó bãi bỏ 49 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung 22 thủ tục hành chính và ban hành mới 37 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: thuế, hải quan, chứng khoán, công sản, ngân hàng và bảo hiểm). Tính đến ngày 30/10/2019, Bộ phận Một cửa của cơ quan Bộ Tài chính đã thực hiện tiếp nhận 553 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc 05 lĩnh vực (bảo hiểm, kế toán – kiểm toán, tin học, tài chính ngân hàng và giá). Tính đến ngày 30/10/2019 đã trả 318 hồ sơ cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng hạn.

Tháng 11, Bộ Tài chính đẩy mạnh thu hồi nợ thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế và triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 của cả nước cũng như từng địa phương theo tinh thần tại Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan, tập trung đánh giá phân tích rủi ro đối với doanh nghiệp có rủi ro cao, dấu hiệu nghi ngờ, chống thất thu ngân sách nhà nước, đồng thời xử lý vướng mắc, đôn đốc và thu hồi nợ thuế. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp tăng thu NSNN theo tinh thần Chỉ thị số 723/CT-TCHQ ngày 30/01/2019 về việc thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại.

Đặc biệt, giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường; phối hợp với 02 Sở giao dịch chứng khoán đánh giá, phân tích, tiến hành kiểm tra giao dịch đối với các giao dịch có dấu hiệu vi phạm quy định. Thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ, đột xuất các công ty đại chúng, giám sát việc duy trì, kiểm tra định kỳ, đột xuất tổ chức kiểm toán theo kế hoạch đã được chấp thuận. Đồng thời, triển khai các công việc liên quan đến kế hoạch chuẩn bị đánh giá đa phương của APG lần 2 đối với Việt Nam. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Ngoài ra, trong công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Bộ và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2019 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt và thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất (nếu có). Đồng thời, tăng cường kiểm soát, đấu tranh đối với hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong đó tập trung kiểm soát tình trạng buôn lậu các mặt hàng trọng điểm, các tuyến đường trọng điểm.../.

Lan Anh