leftcenterrightdel
Thực hiện trên 47.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải (ảnh TT Sở GTVT) 
Cùng với đó Thanh tra Bộ cũng đã thực hiện 13 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; công tác kiểm soát tải trọng phương tiện; công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa; công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; công tác quản lý và hoạt động cảng, bến thủy nội địa; công tác tìm kiếm, cứu nạn hàng hải; kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển; kiểm tra nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành và xử phạt VPHC.

Qua đó, Thanh tra Bộ đã ban hành 12 kết luận thanh tra đối với 86 tổ chức, cá nhân. Qua kết luận thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị sửa đổi bổ sung một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn hàng hải; kiến nghị thu hồi nộp NSNN số tiền trên 1,5 tỷ đồng, giảm trừ giá trị thanh toán trên 700 triệu đồng; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 tổ chức, 6 cá nhân có vi phạm; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và khắc phục các tồn tại, hạn chế phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra.

Về thanh tra hành chính, Thanh tra Bộ GTVT đã  thực hiện 6 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 4 cuộc đã ban hành kết luận thanh tra. Qua kết luận thanh tra đã kiến nghị sửa đổi bổ sung một số cơ chế chính sách trong lĩnh vực thông tin duyên hải; kiến nghị thu hồi nộp NSNN trên 1,5 tỷ đồng; kiến nghị khắc phục các tồn tại, sai sót phát hiện qua công thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.

Về kết quả thực hiện kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ ban hành 29 văn bản đôn đốc thực hiện KLTT; xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện KLTT (tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19); đối tượng thanh tra đã nộp NSNN qua tài khoản Thanh tra Bộ số tiền trên 4,784 tỷ đồng.

H.T