Theo ThS. Vũ Đức Hoan, chuyên đề được triển khai trong giai đoạn Luật Tố cáo 2011 vẫn còn hiệu lực, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vấn đề giải quyết tố cáo đối với người bị tố cáo đã nghỉ hưu hoặc thôi chức đã được điều chỉnh trong Luật Tố cáo 2018. Do vậy, cách tiếp cận nghiên cứu của chuyên đề sẽ đi theo hướng phân tích những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện giải quyết tố cáo đối với người bị tố cáo đã nghỉ hưu hoặc thôi chức trong được quy định trong Luật Tố cáo 2018.

Chuyên đề được thiết kế gồm 4 nội dung: Phân loại nhóm đối tượng người đã nghỉ hưu hoặc thôi chức; ý nghĩa cua việc thực hiện giải quyết tố cáo đối với người bị tố cáo đã nghỉ hưu hoặc thôi chức; những bất cập trong quy định pháp luật về giải quyết tố cáo đối với người bị tố cáo đã nghỉ hưu hoặc thôi chức và một số kiến nghị, giải pháp. 

leftcenterrightdel
ThS. Vũ Đức Hoan chia sẻ. Ảnh: L.A

Cho ý kiến vào nội dung nghiên cứu của chuyên đề, hội đồng nghiệm thu cho rằng chuyên đề được nghiên cứu kỹ lưỡng. Chuyên đề đã phân loại khá chi tiết các trường hợp cụ thể của nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu hoặc thôi chức thành 2 nhóm: Vẫn còn trong biên chế nhà nước (chỉ thay đổi công việc, công vụ, chức vụ đã ngừng hẳn, chấm dứt công việc, công vụ, chức vụ cũ). Nhóm này có một phần trùng với nhóm đối tượng điều chỉnh trong Luật Tố cáo với định danh “đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác”.

Bên cạnh đó, không còn trong biên chế nhà nước (không còn thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các luật liên quan). Nhóm này hoàn toàn trùng với phạm vi điều chỉnh của nhóm đối tượng trong Luật Tố cáo với định danh “không còn là cán bộ, công chức, viên chức”.

Chuyên đề cũng chỉ ra được những điểm còn bất cập trong quy định về việc thực hiện giải quyết tố cáo đối với người bị tố cáo đã nghỉ hưu hoặc thôi chức trong Luật Tố cáo mới hiện nay như: Cần làm rõ về thẩm quyền của người của người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật khi xẩy ra 3 trường hợp giả định: thứ nhất, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật đã mất; thứ hai, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật phải thụ tố cáo phải thụ án do vi phạm pháp luật; thứ ba, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo tại thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật đã về hưu. Tương tự, nghĩa vụ của người bị tố cáo cũng cần được làm rõ đối với trong một số trường hợp: khi người bị tố cáo đang thụ lý án trong tù; người bị tố cáo đã về hưu hoặc ra nước ngoài; người bị tố cáo đã về hưu và chuyển đến sinh sống ở một nơi rất xa; người bị tố cáo đã về hưu và không còn đủ điều kiện sức khỏe hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự. Ảnh: L.A 

Tuy nhiên, để hoàn thiện chuyên đề cần điều chỉnh lại một số vấn đề. Về hướng nghiên cứu, cần có đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện giải quyết tố cáo đối với người bị tố cáo đã nghỉ hưu hoặc thôi chức trong cả Luật Tố cáo mới và cũ. 

Về kết cấu chuyên đề, nên thiết kế gồm 3 phần: Vai trò, ý nghĩa của việc thực hiện việc giải quyết tố cáo đối với người bị tố cáo đã nghỉ hưu hoặc thôi chức; quy định pháp luật về giải quyết tố cáo đối với người bị tố cáo đã nghỉ hưu hoặc thôi chức và kiến nghị, giải pháp.

Về phần thực trạng cần làm sâu hơn bằng cách bổ sung một vài tình huống về tình trạng giải quyết tố cáo đối với người bị tố cáo đã nghỉ hưu hoặc thôi chức qua đó để trả lời cho câu hỏi vì sao cần đưa các đối tượng bị tố cáo đã nghỉ hưu hoặc thôi chức vào điều chỉnh trong Luật Tố cáo 2018. Đối với kiến nghị ban hành Nghị định chi tiết về giải quyết tố cáo đối với người bị tố cáo đã nghỉ hưu hoặc thôi chức, theo hội đồng nghiệm thu là quá lớn vì vậy chủ trì chuyên đề cần sửa lại theo hướng đưa ra quy định hướng dẫn về vấn đề này.

Với những nội dung được trình bày tại buổi nghiệm thu, hội đồng nghiệm thu thống nhất thông qua nghiệm thu chuyên đề. 

Chủ trì chuyên đề chỉnh sửa và hoàn thiện các nội dung nghiên cứu theo ý kiến hội đồng đưa ra tại buổi nghiệm thu trước khi nộp sản phẩm chính thức theo như quy định./. 

Lan Anh