Thực hiện Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng và duy trì niêm yết công khai Nội quy, Quy chế tiếp công dân, lịch tiếp công dân thường xuyên, lịch tiếp công dân định kỳ, đột xuất của lãnh đạo và của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Theo đó, việc tiếp công dân thường xuyên được thực hiện trong giờ hành chính vào tất cả các ngày làm việc; tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo được thực hiện ít nhất 01 lần/tháng (đối với Chủ tịch UBND tỉnh), 02 lần/tháng (đối với Chủ tịch UBND cấp huyện và Giám đốc các Sơ ban ngành), 02 lần/tuần (đối với Chủ tịch UBND cấp xã). Bên cạnh đó, tại các cơ quan đơn vị luôn bố trí 01 lãnh đạo trực thường xuyên để sẵn sàng tiếp công dân khi đột xuất công dân liên hệ làm việc.

Nhìn chung, việc bố trí công chức làm công tác tiếp công dân tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã cơ bản đáp ứng theo quy định; trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức của cán bộ tiếp công dân. Đa số cán bộ, công chức tiếp công dân được thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn. Trong năm 2019, toàn tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức 87 lớp tập huấn nghiệp vụ cho đối tượng là cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết KN, TC với 5.821 lượt người tham dự.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN 

Việc KN, TC trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà trong thời gian qua phát sinh chủ yếu từ công tác bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý đất đai cũng còn những hạn chế, yếu kém ở cơ sở nên nội dung thẩm tra, xác định nguồn gốc đất chưa chính xác, dẫn đến bất hợp lý trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, làm phát sinh KN. Ngoài ra, một số đơn mới phát sinh liên quan đến môi trường (khai thác cát, nạo vét luồng lạch, xây dựng dự án...) cũng tiềm ẩn khả năng phát sinh phức tạp.

Với tình hình trên, dưới sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh. Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa không có tình trạng đơn thư phức tạp, vượt cấp; một số vụ việc tập trung đông người được chỉ đạo xử lý kịp thời, qua đó, góp phần giữ vững, ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Từ ngày 16/8/2018 đến ngày 15/8/2019, số lượt công dân đến KN, TC, phản ánh, kiến nghị tại các cơ quan hành chính tỉnh Khánh Hòa giảm 11,87% so với cùng kỳ năm trước. Qua công tác tiếp công dân, các cơ quan có thẩm quyền đã giải thích chính sách, pháp luật, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền và kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý nên đã hạn chế được tình hình khiếu kiện đông người, phức tạp, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội tại địa phương.

Có thể nói, trong năm 2019, tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện nhiều dự án để phục vụ mục đích hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội địa phương nên hầu hết các đơn KN, TC phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện có nội dung tập trung vào việc KN về chính sách bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi bị nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án (chủ yếu về giá đất bồi thường, giao đất tái định cư). Việc tiếp nhận, thụ lý, xác minh, giải quyết KN, TC và thời hạn tiếp nhận xử lý đơn khiếu nại (KN), đơn kiến nghị, phản ánh và đơn tố cáo (TC) nhìn chung đều được thực hiện đúng quy định; thời hạn giải quyết đơn luôn được tuân thủ, quá trình xác minh đơn KN, TC luôn đảm bảo đúng quy trình.

Tỉnh Khánh Hòa luôn thực hiện nghiêm các quy định về đối thoại, việc tổ chức đối thoại với người KN trước khi ban hành Quyết định giải quyết KN luôn được người giải quyết KN quan tâm; đối với các vụ việc KN lần đầu, nếu nội dung xác minh và yêu cầu của người KN còn khác nhau sẽ tiến hành đối thoại; đối với trường hợp giải quyết KN lần hai đều được người giải quyết KN tổ chức đối thoại với người KN, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân trước khi ban hành Quyết định giải quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật và vận dụng các chính sách theo hướng có lợi cho người KN. Việc tổ chức đối thoại được tổ chức nghiêm túc, tiến hành công khai, dân chủ.

Trong năm 2019, số lượng đơn thư phát sinh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giảm gần 22% so với cùng kỳ. Các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC; đơn thư phát sinh đa số được giải quyết kịp thời, đúng hạn, tỷ lệ chung đạt 88%; nhiều trường hợp được giải quyết thông qua vận động, thuyết phục nên việc thực hiện quyết định giải quyêt đạt hiệu quả tích cực; không có đơn thư KN, TC vượt cấp và hạn chế tình trạng đoàn đông người tụ tập, KN tại các cơ quan Trung ương. Qua đó, tình hình an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong tỉnh cơ bản ổn định và tạo điều kiện tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp kéo dài trên địa bàn theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ; duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác giải quyết KN, TC; huy động sự tham gia của các ngành, đoàn thể liên quan để thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, tuyên truyền, vận động, giải thích cho người dân hiểu và chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật, tạo sự đồng thuận trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Ngoài ra, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, bồi thường giải tỏa và tham mưu giải quyết KN, TC. Về việc thi hành quyết định giải quyết KN có hiệu lực pháp luật, hiện nay nhiều vụ việc đã được cơ quan nhà nước rà soát, giải quyết hết thẩm quyền, đúng chính sách pháp luật, đã ban hành thông báo chấm dứt thụ lý KN và trả lời đơn cho công dân rất nhiều lần, tuy nhiên công dân vẫn không đồng ý, tiếp tục KN nhiều cấp, nhiều ngành nhưng không cung cấp được bằng chứng, tình tiết mới (nhất là KN về đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tái đinh cư..)./.

Lan Anh