Trong 06 tháng đầu năm, toàn tỉnh tiếp 1.108 lượt công dân với 1.754 người (giảm 415 lượt công dân so với cùng kỳ năm 2019) có 911 vụ việc (giảm 352 vụ việc) và có 25 đoàn đông người với 406 người (giảm 20 lượt đoàn so với cùng kỳ năm 2019). Đồng thời, tiếp nhận 1.612 đơn thư các loại (giảm 329 đơn so với cùng kỳ năm 2019), gồm kỳ trước chuyển sang là 32 đơn, phát sinh trong kỳ 1.580 đơn thư; trong đó có 1.072 đơn đủ điều kiện xử lý; 540 đơn không đủ điều kiện xử lý.

Qua phân loại đơn, có 39 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Kết quả, trong 06 tháng đầu năm 2020, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã giải quyết xong 16/39 đơn. Theo đó, đã kiến nghị thu hồi về Nhà nước 1.727,8m2, trả lại cho công dân 157,7m2 và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý theo quy định pháp luật 01 vụ việc.

Bên cạnh công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC, 06 tháng đầu năm 2020, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện hiệu quả công tác này.

leftcenterrightdel
 Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương triển khai hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC trong 06 tháng đầu năm 2020. (Ảnh: Minh Nguyệt)

Để đạt được kết quả nêu trên, UBND tỉnh Bắc Ninh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC. Trong đó, đã tiến hành đồng bộ, quyết liệt, có nhiều giải pháp triển khai hiệu quả, nhất là sự vào cuộc tích cực, hiệu quả hơn của các Sở, ngành và huyện thị xã, thành phố.

Đáng chú ý, Bắc Ninh đã tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV. Kịp thời có các văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và sự phối hơp trong giải quyết đơn thư được quan tâm nên đã giải quyết dứt điểm được nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài nhiều năm.

Những tháng cuối năm 2020, Bắc Ninh tập trung giải quyết đúng pháp luật có chất lượng và khả thi các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền và được giao; chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc KNTC ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở, địa phương theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp; khắc phục tình trạng đơn thư chuyển lòng vòng; thực hiện tốt Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp; xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; tăng cường thanh tra trách nhiệm chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KNTC trên địa bàn tỉnh, tập trung ở xã, phường, thị trấn./.

Minh Nguyệt