Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 105 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 659 tổ chức và 110 kết luận thanh tra, gồm: 05 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính, 89 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 11 cuộc kiểm tra kết luận thanh tra.

Bước đầu, đã xử phạt vi phạm hành chính 71 tổ chức với các hình thức: tước quyền sử dụng 02 giấy phép khai thác khoáng sản thời hạn 06 tháng, xử phạt 70 tổ chức với số tiền là 12 tỷ 784 triệu đồng; truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền là 73 triệu đồng.

Cụ thể, Bộ thực hiện 05 cuộc thanh tra hành chính đối với 05 tổ chức. Bên cạnh đó, có các cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực như: đất đai, môi trường, khoáng sản,  tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ, khí tượng thủy văn, công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu, viễn thám, Biển và Hải đảo... Số cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất tiếp tục được duy trì; trong 9 tháng đầu năm thực hiện 29 cuộc trên tổng số 94 cuộc đã thực hiện (đạt 30,85%); cao nhất là lĩnh vực khoáng sản đạt 50% số cuộc, lĩnh vực môi trường đạt 42,85% số cuộc đã thực hiện.

Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm, giúp các doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, khắc phục các vi phạm, tồn tại; cập nhật các quy định mới về tài nguyên và môi trường cho các địa phương và đối tượng thanh tra. Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường của các tổ chức và cá nhân; phát hiện những bất cập trong các quy định của pháp luật để tổng hợp và đề xuất sửa đổi.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Trong 09 tháng đầu năm, Bộ đã tiếp 259 lượt với 557 người, trong đó có 36 lượt đoàn đông người (313 người), Lãnh đạo Bộ đã tiếp 43 lượt với 61 người, trong đó có 5 đoàn đông người (với 21 người). Nội dung khiếu nại công dân đến trình bày chủ yếu liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ về đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số trường hợp tố cáo sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai.

Công tác tiếp công dân đã được Bộ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các trường hợp công dân đến Bộ đều được cán bộ tiếp công dân giải thích, hướng dẫn theo quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp khiếu nại đông người, mặc dù đã được Bộ xem xét, giải quyết và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết, cán bộ vẫn tiếp và nghe công dân trình bày để tham mưu cho Lãnh đạo Thanh tra, Lãnh đạo Bộ tiếp tục xử lý, có văn bản đề nghị địa phương xem xét, giải quyết. 

Bộ trưởng đã trực tiếp tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, nhất là các trường hợp đông người, bức xúc, phức tạp, kéo dài, gắn việc tiếp công dân với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời có văn bản yêu cầu địa phương giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền. Đã có sự phối hợp tích cực giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Nhiều địa phương đã chủ động có văn bản hoặc trực tiếp làm việc với Bộ để trao đổi, xin ý kiến về các vướng mắc trong giải quyết vụ việc phức tạp, tạo sự đồng thuận cao trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai.

Trong 09 tháng đầu năm, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai nhận được là 2.543 lượt trong đó có 11 đơn nội bộ; 82 đơn thuộc lĩnh vực môi trường; 40 đơn thuộc lĩnh vực khoáng sản và 2.410 đơn thuộc lĩnh vực đất đai (chiếm 94,76%). Cũng trong 09 tháng, Bộ đã tiếp nhận 655 thông tin phản ánh về tài nguyên và môi trường; các đơn vị thuộc Bộ đã hướng dẫn trực tiếp và xử lý 244 đơn (chiếm 37,25%); chuyển địa phương xem xét, xử lý theo thẩm quyền 411 đơn; đến nay đã có 204 vụ việc được địa phương xử lý và có văn bản báo cáo./.

Lan Anh