Cụ thể, trong công tác tiếp công dân, 9 tháng đầu năm năm 2021, Bộ Tư pháp đã tiếp 169 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, có 126 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (chiếm 74%), 43 lượt công dân đến khiếu nại không thuộc thẩm quyền (chiếm 26%). So với cùng kỳ năm trước, số lượt công dân đến Bộ Tư pháp khiếu nại, tố cáo giảm 0.3%.

Trong đó, Quý III/2021, Bộ Tư pháp đã tiếp 20 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 19 lượt thuộc thẩm quyền (chiếm 95%), 01 lượt không thuộc thẩm quyền (chiếm 5%). So với cùng kỳ năm trước, số lượt công dân đến Bộ Tư pháp khiếu nại, tố cáo giảm 78%.

Về tiếp công dân định kỳ, thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành, hàng tháng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đều trực tiếp tiếp công dân hoặc tuỳ theo nội dung, phân công 01 đồng chí Thứ trưởng tiếp công dân định kỳ tại địa điểm Tiếp công dân của Bộ Tư pháp. Sau buổi tiếp công dân, Bộ Tư pháp đã kiểm tra, rà soát các nội dung khiếu nại của công dân.

Qua công tác tiếp công dân, Bộ Tư pháp đã tiếp nhận các thông tin, kiến nghị, phản ánh, ý kiến đóng góp về những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Tư pháp; tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ để xem xét, giải quyết và trả lời cho công dân theo đúng thời hạn quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp công dân (Ảnh Bộ Tư pháp) 

Về tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong 9 tháng đầu năm 2021, Bộ Tư pháp đã nhận được 1.366 đơn (1.225 đơn khiếu nại, 141 đơn tố cáo), trong đó đơn thư thuộc thẩm quyền là 636 đơn (539 đơn khiếu nại, 97 đơn tố cáo), chiếm 47%, đơn thư không thuộc thẩm quyền là 730 đơn (685 đơn khiếu nại, 45 đơn tố cáo), chiếm 53%. So với năm trước, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo Bộ Tư pháp nhận được giảm 0,1% .

Nội dung khiếu nại, tố cáo phần lớn thuộc lĩnh vực thi hành án dân sự, chủ yếu liên quan đến các nội dung: “Ra quyết định thi hành án trái thẩm quyền, kê biên tài sản sai đối tượng, thời hiệu thi hành án; quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ thi hành án; việc tống đạt các giấy tờ thi hành án; tính lãi suất tiền phải thi hành án, xin hoãn thi hành án, xin thi hành án từng phần; quyết định cưỡng chế thi hành án; về việc giao bảo quản tài sản kê biên và việc chậm giao tài sản cho người mua trúng đấu giá...”

Ngoài ra, nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực khác do Bộ Tư pháp quản lý như: “Công chứng viên vi phạm pháp luật; luật sư vi phạm đạo đức hành nghề luật sư; các Công ty đấu giá tài sản và Đấu giá viên có dấu hiệu thông đồng, làm trái quy định pháp luật về đấu giá tài sản, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, công dân; nhiều cơ quan, tổ chức có dấu hiệu vi phạm đến lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, kết hôn có yếu tố nước ngoài...”

Ngoài các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với các lĩnh vực nêu trên, Bộ Tư pháp còn nhận được một số đơn thư có nội dung như: “kiến nghị hoàn thiện thể chế đối với các lĩnh vực như thi hành án dân sự và bán đấu giá tài sản...”

Các đơn thư không thuộc thẩm quyền phần lớn là đơn thư khiếu nại về nội dung bản án, đất đai, nhà ở, khiếu nại việc giải quyết chế độ không đúng cho một số đối tượng... đã được Bộ Tư pháp xử lý kịp thời. Cụ thể, 06 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp gửi 51 phiếu hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; 155 phiếu chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết (Trong đó, Quý III/2021: 01 phiếu hướng dẫn; 50 phiếu chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết).

Theo đánh giá của Bộ Tư pháp, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Bộ Tư pháp đã có những bước chuyển biến tích cực, các vụ việc mới phát sinh được giải quyết về cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật. Công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật đã được quan tâm. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài đã được giải quyết, góp phần không nhỏ trong việc ổn định hình hình kinh tế, chính trị tại địa phương;

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cũng nhận định việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua còn chậm, vẫn xảy ra hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương dẫn đến tình trạng một số vụ việc xảy ra chưa được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, dẫn đến tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

H.T