Quá trình triển khai công tác thanh tra năm học 2017-2018; thanh tra các sở đã tích cực triển khai việc thanh tra, kiểm tra tình hình dạy thêm học thêm và thu chi trên địa bàn.

Theo báo cáo của các sở cho thấy, hầu hết các sở đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra kịp thời. Nhiều sở đã tổ chức nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, qua thanh tra, kiểm tra đã ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm ở các tỉnh như Thanh Hóa, Hà Giang, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng… Qua đó, trật tự, kỷ cương trong việc dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học được cải thiện, dư luận đồng tình.

Dù việc dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học được cải thiện, tuy nhiên, tình hình thu chi đầu năm học, việc dạy thêm, học thêm vẫn tồn tại, diễn biến phức tạp. Trong đó, một số sở triển khai chưa quyết liệt, chậm báo cáo gây khó khăn trong việc tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo.

leftcenterrightdel
Phó Chánh Thanh tra Tống Duy Hiến đã ký ban hành công văn về việc tiếp tục thanh tra dạy thêm học thêm và thu chi đầu năm học. 

Vì thế, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thu chi và dạy thêm, học thêm trong các cơ sở giáo dục để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

Trước đó, ngày 27/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành Công văn số 5031/BGDĐT-KHTC về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục. Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đồng chí Chánh Thanh tra sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức rút kinh nghiệm để phát huy kết quả đạt được, tiếp tục triển khai công tác thanh tra, kiểm tra góp phần khắc phục cơ bản tình trạng thu chi, dạy thêm học thêm trái quy định./.

Oanh Vũ