leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Theo Công văn 2052/UBND-TD, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc KN, TC phát sinh trên địa bàn, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp; khẩn trương giải quyết nhanh kịp thời, đúng thời hạn, đúng trình tự thủ tục đối với các khiếu nại (KN), tố cáo (TC), kiến nghị, phản ánh mới phát sinh của công dân.

Đồng thời, báo cáo kịp thời về kết quả xem xét, giải quyết đối với những vụ việc KN, TC, kiến nghị, phản ánh của công dân được Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh chuyển đến đơn vị, địa phương để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch số 1138/KH-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Kon Tum về thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019.

"Cần tập trung kiểm tra, rà soát và xem xét giải quyết dứt điểm đối với các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp và các vụ việc còn tồn đọng tại ngành, địa phương mình theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 03 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1304/UBND-TD ngày 30 tháng 5 năm 2019", UBND tỉnh nêu yêu cầu đối với các Sở, ngành, đơn vị./.

Lan Anh