http://www.thanhtravietnam.vn/tin-trong-nganh/tap-doan-cong-nghiep-cao-su-viet-nam-quan-ly-long-leo-lan-chiem-su-dung-dat-sai-quy-dinh-194272

Ngày 9/2/2020, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo Kết luận thanh tra 238/TB-TTCP về việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai, trong đó có đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Thông báo kết luận, Tổng công ty Lâm nghiệp còn để diện tích đất bị lấn chiếm, chưa thu hồi là 7.396,73 ha (chiếm 15,44% tổng diện tích được giao, thuê). Việc lấn chiếm chủ yếu xảy ra vào giai đoạn 2005 về trước (những năm sau cơ bản đã khống chế được tình trạng lấn chiếm). Trong đó, có nguyên nhân do những năm trước đây các lâm trường quốc doanh được giao đất lâm nghiệp nhưng để đất trong nhiều năm không đưa vào sử dụng nên bị hộ dân lấn, chiếm; đất lâm nghiệp trước đây chưa được đo đạc, cắm mốc và chưa có bản đồ địa chính, không có hồ sơ ranh giới cụ thể nên khi bị lấn, chiếm không có đầy đủ hồ sơ pháp lý để xử lý dứt điểm dẫn đến tình trạng lấn, chiếm đất đai xảy ra trong thời gian dài không được xử lý triệt để; nhiều hộ nhận khoán rừng và đất rừng theo Nghị định số 01/CP và Nghị định số 135/2005/ND- CP của Chính phủ khi hết chu kỳ nhận khoán không ký lại hợp đồng nhận khoán, không trả lại đất cho bên giao khoán.

Đất lâm nghiệp Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (Đồng Nai) cũng bị các hộ dân lấn, chiếm 492,30 ha và tự ý trồng xen cây các loại cây nông nghiệp, cây ăn quả ngắn ngày dưới tán rừng với diện tích 1.156,18 ha. Đến 31/12/2017, Công ty Lâm nghiệp La Ngà đã ký 2.444 hợp đồng giao khoán với các hộ dân với diện tích là 3.763,59 ha đất theo Nghị định 01/CP của Chính phủ, sau này chưa ký lại hợp đồng theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Về việc xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ: Tổng công ty Lâm nghiệp được giao quản lý, sử dụng 83 cơ sở nhà đất (tổng diện tích 55,39 ha đất), đến nay mới trình các cơ quan chức năng phê duyệt xử lý, sắp xếp 07 cơ sở (diện tích đất 5,13 ha đất); còn 76 cơ sở (50,26 ha đất) chưa được xử lý, sắp xếp theo quy định.

Bên cạnh đó, Công ty Vinafor Vinh, Vinafor Sài Gòn để nhà, xưởng, văn phòng xuống cấp, sử dụng lâu năm và hết khấu hao nhưng chưa có phương án đầu tư mới để khai thác, sử dụng có hiệu quả diện tích đất đai đã được giao, thuê.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Intenet 

Không chỉ vậy, Giám đốc Lâm trường Tân Lạc ký Hợp đồng giao khoán 150 ha đất nông nghiệp với Trung tâm ứng dụng KHKT lâm nghiệp thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp, thời gian giao khoán 50 năm để làm các mô hình nghiên cứu, thực nghiệm theo quy định tại Nghị định số 01/CP của Chính phủ, tuy nhiên khi Nghị định số 135/2005/NĐ-CP có hiệu lực thì đơn vị nhận giao khoán không thuộc đối tượng được giao khoán đất nông nghiệp, cần phải được rà soát để thanh lý hợp đồng, thu hồi đất, đảm bảo theo đúng quy định.

Từ kết quả thanh tra trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam chấn chỉnh, khắc phục, xử lý đối với những khuyết điểm, vi phạm. Đồng thời, kiểm tra, rà soát đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất, chuyển nhượng dự án... theo thẩm quyền xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

“Chủ động, phối hợp, đề xuất với UBND các tỉnh, thành phố xử lý, giải quyết dứt điểm diện tích đất bị lấn, chiếm, tranh chấp và diện tích đất chồng lấn để ổn định sản xuất, kinh doanh; quản lý, sử dụng đất đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả”, Thanh tra Chính phủ kiến nghị.

Tổng công ty Lâm nghiệp cần khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng của các địa phương để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 32.450,28 ha đất; hoàn thành việc rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc giới, đo đạc, lập bản đồ địa chính và hồ sơ ranh giới sử dụng đất đối với tổng diện tích 2.608 ha, cùng với các địa phương tổng hợp, đề xuất với các bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phương án hỗ trợ kinh phí thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Mặt khác, đề xuất với UBND tỉnh, thành phố để tiến hành bàn giao đất đã có quyết định thu hồi và diện tích đất bàn giao cho địa phương theo phương án cổ phần hóa dược duyệt, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; cung cấp hồ sơ, tài liệu để cơ quan chức năng điều tra, xử lý vi phạm đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, sử dụng đất sai quy định tại 67 Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; lập hồ sơ, trình các cơ quan chức năng thực hiện việc sắp xếp, xử lý tài sản công đối với 76 cơ sở nhà đất (50,26 ha đất) theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị thành viên, người đại diện phần vốn của Tổng công ty: Công ty Lâm nghiệp Lộc Bình, Công ty Lâm nghiệp Đinh Lập rà soát, xử lý đối với hợp đồng cho thuê, cho mượn đất lâm trường với Chi nhánh Viettel, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình rà soát, xử lý đối với hợp đồng với Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật lâm nghiệp, thuộc Viện khoa học lâm nghiệp đảm bảo theo Nghị định số 135/2005/NĐ-CP. Đối với các đơn vị rà soát việc sử dụng các thửa đất phi nông nghiệp để quản lý và sử dụng đúng mục đích, bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật./.

Lan Anh