Cụ thể, sau khi Bộ Công an ban hành Kết luận thanh tra, với sự quan tâm, tập trung chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, công tác PCCC tại trụ sở Tổng cục và các đơn vị trực thuộc trong thời gian qua đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận; tại các đơn vị được kiểm tra, cơ bản những tồn tại, thiếu sót trong thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC đã được khắc phục kịp thời; các đơn vị đã chủ động trang bị phương tiện, thiết bị PCCC; phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ địa phương tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở; xây dựng và thực tập các phương án PCCC; mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo đúng quy định. Tổng cục đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vụ cháy, nổ lớn, nhất là ở các nơi có nguy cơ cháy, nổ cao; thực hiện và giải quyết bằng lực lượng, phương tiện tại chỗ. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện cần thiết để ứng phó kịp thời khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả về người và tài sản.

leftcenterrightdel
Thanh tra Bộ Công an đã kiến nghị Tổng cục Hải quan định kỳ phối với lực lượng Cảnh sát PCCC địa phương tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC  (Ảnh minh họa)

Qua kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, Thanh tra Bộ Công an đã kiến nghị Tổng cục Hải quan tiếp tục kiện toàn Đội PCCC cơ sở tại các đơn vị; định kỳ phối với lực lượng Cảnh sát PCCC địa phương tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC, đảm bảo 100% người trong đội PCCC cơ sở được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC; tiếp tục quan tâm, đầu tư trang bị, lắp đặt phương tiện PCCC tại trụ sở Tổng Cục và các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định; thường xuyên bổ sung Phương án chữa cháy cơ sở cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ về PCCC; hàng năm tổ chức thực tập phương án PCCC theo quy định.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đại tá Lương Ngọc Dùng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an đề nghị đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tiếp tục quán triệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; chỉ đạo việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC tại đơn vị, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.                                      

                                                Thượng úy Nguyễn Thanh Tùng

                                                Thanh tra Bộ Công an