Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, năm 2016, Đoàn Công tác số 7 đã tiến hành kiểm tra, có kết luận về công tác phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Tiền Giang. Đây là điều kiện thuận lợi để Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế; đồng thời, tập trung thực hiện có trọng tâm, trọng điểm về phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tiền Giang cũng tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; thủ trưởng các sở, ngành tỉnh chỉ đạo tập trung nâng cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu, quyết định trưng cầu của cơ quan điều tra, truy tố, xét xử theo đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm đối với các trường hợp thiếu trách nhiệm, kết luận chung chung hoặc né tránh, thực hiện không đúng thời hạn giám định, định giá tài sản, nhất là việc chậm tổ chức thực hiện các yêu cầu, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền về phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại có vụ việc được cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố vẫn chưa được triển khai đúng thời hạn, thu hồi tài sản tham nhũng chậm. Đối với vụ việc sai phạm tại Cty Cổ phần nước BOO Đồng Tâm có tính chất phức tạp nên Ban Chỉ đạo đã yêu cầu Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán để xử lý đúng pháp luật.

leftcenterrightdel
 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại buổi làm việc

Nhiều ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã đồng thuận với dự thảo báo cáo về kết quả kiểm tra, giám sát đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; đồng thời, kiến nghị một số giải pháp để hoàn thiện quy định pháp luật, hạn chế các vướng mắc trong thực tiễn thanh tra, điều tra, khởi tố, xét xử, thu hồi tài sản tham nhũng. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng; quan tâm lãnh đạo các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy định của pháp luật trong phát hiện tham nhũng, sai phạm về kinh tế, thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, cần chú ý tăng cường giám sát và thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên nhằm phòng ngừa phát sinh tiêu cực, tham nhũng, nhất là trong lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như tài chính, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách, các dự án thực hiện theo hình thức BOT, BT.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, trên cơ sở các ý kiến của thành viên Đoàn Công tác, của lãnh đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang, về dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, Đoàn Công tác sẽ thống nhất có báo cáo chính thức gửi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, với tiêu chí mới, phù hợp chủ trương mới của Bộ Chính trị.

Đình Thuyết