Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vụ Giám sát cho thấy, từ năm 2016 đến tháng 6/2018 Vụ đã thực hiện giám sát 75 Đoàn thanh tra do các Cục, Vụ thuộc cơ quan Thanh tra Chính phủ thực hiện. Thông qua công tác giám sát hoạt động Đoàn thanh tra đã góp phần giúp cho các Đoàn hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, giúp Lãnh đạo TTCP kịp thời xử lý những vấn đề vướng mắc nảy sinh và quản lý, chỉ đạo Đoàn Thanh tra sát sao hơn. Bên cạnh đó, Vụ đã thẩm định 67 lượt dự thảo kết luận thanh tra; có những dự thảo kết luận phải thẩm định nhiều lần, nội dung nhạy cảm cần thận trọng trong nghiên cứu, đề xuất ý kiến.

leftcenterrightdel
 Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tại buổi làm việc.

Nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm của Vụ, về ưu điểm, tập thể Vụ đoàn kết, thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo chủ chốt đơn vị đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình, nhận diện, định hướng rõ ràng các công việc, chỉ đạo điều hành khoa học, hợp lý. Vụ luôn chủ động triển khai, thực hiện cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ trên tất cả lĩnh vực. Công tác giám sát, thẩm định và đôn đốc, xử lý sau thanh tra đã có sự chuyển biến tích cực. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại hạn chế, cụ thể công tác giám sát chủ yếu được thực hiện từ xa, thông qua báo cáo tiến độ của Đoàn thanh tra; có báo cáo thẩm định còn chậm về tiến độ so với yêu cầu của Lãnh đạo TTCP; việc kiểm tra, xây dựng báo cáo kết quả đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra của một số Tổ kiểm tra còn chậm thời gian so với quy định.

Từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế nêu trên, Vụ Giám sát kiến nghị với Tổng Thanh tra chỉ đạo, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về giám sát hoạt động Đoàn thanh tra; chỉ đạo nghiên cứu bổ sung nội dung thẩm định dự thảo LTT trong Luật thanh tra (sửa đổi); bổ sung cán bộ, công chức làm nhiệm vụ thẩm định cũng như đội ngũ cán bộ, công chức của Vụ…Kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về việc kỷ luật đối với công chức liên quan đến thời hiệu kỷ luật đối với cán bộ, công chức được phát hiện vi phạm qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho rằng, giám sát xử lý sau thanh tra là chức năng đặc thù của công tác thanh tra, đây là hoạt động quan trọng, nếu thiếu công tác này hoạt động thanh tra khó kiểm soát, không đạt hiệu quả theo yêu cầu.

Từ khi thành lập tới nay, lãnh đạo TTCP luôn quan tâm tới công tác này, tuy nhiên trong thực tế còn nhiều vấn đề đòi hỏi về chuyên môn, kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, cán bộ làm công tác này về chuyên môn cần phải cao hơn một bước. Đồng tình với những vấn đề đang còn khó khăn như thông tin mới, phức tạp, Tổ giám sát ít người, thời gian kéo dài… dẫn tới công tác giám sát chưa sâu, Tổng Thanh tra chia sẻ với những đặc thù hoạt động chuyên môn của Vụ.

Tổng Thanh tra yêu cầu, Vụ nghiên cứu các giải pháp khắc phục những hạn chế được chỉ ra, thời gian tới tập trung vào công tác giám sát Đoàn thanh tra. Trong công tác thẩm định nêu cao trách nhiệm, nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, tập trung vào những vấn đề lớn, không bỏ lọt sai phạm, có chính kiến rõ ràng; tăng cường công tác xử lý sau thanh tra./.

PV