leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi giao ban (ảnh: Minh Nguyệt)

Trong tháng 9/2019 và đầu tháng 10/2019, khối lượng công việc đột xuất phát sinh rất nhiều, thời gian gấp chủ yếu là các nhiệm vụ phục vụ cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV. Các đơn vị triển khai 600 việc, nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đồng thời chủ động triển khai 151 việc; đã hoàn thành 78,8% tổng số công việc triển khai, trong đó có 99,4% công việc hoàn thành trong hạn.

Về công tác thanh tra, tính đến nay, Thanh tra Chính phủ đang tiến hành 51/54 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Riêng năm 2019 phải thực hiện 16 cuộc thanh tra (14 cuộc theo kế hoạch, 02 cuộc đột xuất), đến nay đã triển khai 13 cuộc. Đồng thời, đầu tháng 10, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tập huấn thanh tra chuyên đề diện rộng về sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị vật tư y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh cho thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Giám sát hoạt động 11 đoàn thanh tra đang thực hiện thanh tra trực tiếp tại đơn vị; quyết định kiểm tra 03 việc thực hiện kết luận thanh tra; ban hành 01 báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra; thẩm định 05 dự thảo kết luận thanh tra.

Trong tháng 9/2019, khiếu kiện của công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương giảm về số lượt người, số vụ việc, tuy nhiên số lượt đoàn đông người tăng so với tháng 8/2019. Lực lượng chức năng đã tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công dân đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để được tiếp theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.237 công dân đến trình bày 370 vụ việc. Có 42 lượt đoàn đông người, đa số là các vụ việc cũ đã qua nhiều cấp xem xét, giải quyết, song công dân không đồng tình và tiếp khiếu.

Mặt khác, Thanh tra Chính phủ còn ban hành 02 quyết định kiểm tra, rà soát; 02 báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra, rà soát. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc làm việc với 02 địa phương (Tuyên Quang và Kiên Giang) về một số vụ việc phức tạp; chuẩn bị công tác phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV…

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiếp tục xây dựng nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập, đồng thời hoàn thiện một số nghị định có liên quan; đánh giá công tác PCTN giai đoạn 2010-2020 và xây dựng kế hoạch công tác PCTN giai đoạn 2021-2030; hoàn thành báo cáo công tác PCTN năm 2019 của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa IV; hoàn thành dự thảo và xin ý kiến Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về Báo cáo đánh giá công tác PCTN của các địa phương theo Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2018...

Bên cạnh đó, công tác tham mưu và sự nghiệp, như: Xây dựng thể chế; tổ chức cán bộ; tham mưu tổng hợp; tài chính, hành chính, quản trị; hợp tác quốc tế… trong tháng 9 và đầu tháng 10 được Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt.

Phát biểu kết luận tại giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao nhiều kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 9/2019, cụ thể các cục, vụ, đơn vị có nhiều cố gắng tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đạt kết quả cao hơn tháng trước được thể hiện qua 03 mảng công tác lớn là thanh tra, PCTN và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

leftcenterrightdel
 Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban (ảnh: Minh Nguyệt)

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu các vụ, cục, đơn vị phải chủ động trong công việc, nhiệm vụ được giao. Trong đó, các vụ, cục cố gắng ban hành và công bố kết luận thanh tra các cuộc đã kết thúc thanh tra trực tiếp, đặc biệt là những cuộc thanh tra tồn đọng từ năm 2017 trở về trước.

Đối với Kế hoạch thanh tra năm 2020, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu đơn vị chức năng phối hợp với Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến về Định hướng, Kế hoạch thanh tra năm 2020; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện ngay sau khi Định hướng được phê duyệt. Đồng thời, điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2019 và xây dựng Kế hoạch thanh tra cụ thể năm 2020, trong đó tập trung vào khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp. Cùng với đó, tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, cuộc nào đòi hỏi yêu cầu kiểm tra thì phải bổ sung thêm hoặc theo chỉ đạo để đáp ứng được yêu cầu.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu tập trung cho Kỳ họp Quốc hội tới đây, phải có giải pháp về kế hoạch… Ngoài ra, đối với các nhiệm vụ khác, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cục, vụ, đơn vị tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đề ra và nhiệm vụ được giao./.

Minh Nguyệt