98,4% công việc hoàn thành trong hạn

Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong tháng 8/2019, các đơn vị triển khai 567 việc nhiệm vụ theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; đồng thời chủ động triển khai 260 việc. Kết quả, đã hoàn thành 76,5% tổng số công việc triển khai, trong đó có 98,4% công việc hoàn thành trong hạn.

Cụ thể, về công tác thanh tra, tính đến nay, Thanh tra Chính phủ đang tiến hành 40/54 cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất. Riêng năm 2019, đã triển khai 10 cuộc trong số 16 cuộc phải thực hiện (14 cuộc theo kế hoạch; 02 cuộc đột xuất).

Trong tháng 8/2019, khiếu kiện của công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương giảm về số lượt người, số lượt đoàn đông người nhưng tăng về số vụ việc so với tháng 7/2019. Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đã tiếp 1.538 lượt người. Có 39 lượt đoàn đông người, đa số là các vụ việc cũ đã qua nhiều cấp xem xét, giải quyết, tuy nhiên công dân không đồng tình và tiếp khiếu.

Thanh tra Chính phủ đang tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KNTC) đông người, phức tạp, kéo dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc tiếp tục làm việc với 02 địa phương Hưng Yên, An Giang về một số vụ việc phức tạp…

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng 02 nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập, đồng thời hoàn thiện một số nghị định có liên quan; đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) giai đoạn 2010-2020 và xây dựng kế hoạch công tác PCTN giai đoạn 2021-2030; xây dựng Báo cáo công tác PCTN năm 2019 của Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa IV…

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi họp giao ban cấp vụ của Thanh tra Chính phủ (ảnh: Minh Nguyệt)

Đạt kết quả tích cực trên 3 mặt công tác chính

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp giao ban, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thống nhất với nội dung báo cáo cũng như các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại cuộc họp về kết quả công tác tháng 8/2019.

“Có thể nói, trong thời gian qua cũng như trong tháng 8, các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cùng cán bộ, công chức, viên chức có nhiều cố gắng, tập trung công việc vào lĩnh vực chuyên môn và đạt được những kết quả cao hơn so với tháng trước. Đã hoàn thành 76,5% tổng số công việc triển khai, trong đó có 98,4% công việc hoàn thành trong hạn, điều này nói lên sự cố gắng, tiến bộ trong thời gian gần đây”, Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Cụ thể, trên 3 mặt công tác trọng tâm, Thanh tra Chính phủ đã đạt được kết quả rất tốt. Công tác thanh tra, tuy còn nhiều khó khăn nhưng nhiều cuộc thanh tra ban hành kết luận trong tháng 8 và những tháng trước đó được dư luận đánh giá cao, các đồng chí, cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận.

Đồng thời, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư KNTC có nhiều kết quả đáng khích lệ. Đây là nỗ lực của cả hệ thống nhưng Thanh tra Chính phủ tham mưu đúng định hướng. “Tôi nghĩ điều này có tác động bước đầu thúc đẩy trách nhiệm của các địa phương và các Bộ, ngành trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC”, ông Lê Minh Khái bày tỏ.

Về công tác PCTN cũng có nhiều kết quả kể cả trong xây dựng thể chế, trong thanh tra hay phối hợp với các cơ quan trong việc phát hiện, điều tra, truy tố xét xử các vụ việc, vụ án về tham nhũng. Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành các Chỉ thị, công văn hướng dẫn, đôn đốc trong việc ngăn chặn tham nhũng vặt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc thực hiện nhiệm vụ công vụ, đặc biệt là nhũng nhiễu trong thời gian qua.

“Ngoài ra, các đơn vị tham mưu và các đơn vị sự nghiệp đều thực hiện được những nhiệm vụ góp phần vào kết quả chung của Thanh tra Chính phủ, như; Tổ chức thi nâng ngạch; thi đua khen thưởng; hợp tác quốc tế; các đơn vị sự nghiệp Viện, Trường… đều cố gắng đạt kết quả tốt”, Tổng Thanh tra đánh giá.

leftcenterrightdel
 Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu chỉ đạo tại buổi họp giao ban cấp vụ (ảnh: Minh Nguyệt)

Phối hợp với Kiểm toán Nhà nước để tránh chồng chéo

Trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các vụ, cục thúc đẩy các công việc cụ thể.

Về công tác thanh tra, đối với các vụ việc chậm ban hành kết luận, mặc dù có nhiều nguyên nhân khác nhau song Tổng Thanh tra yêu cầu các cục, vụ phải thúc đẩy, sớm ban hành kết luận những cuộc thanh tra từ năm trước chuyển sang. 

Đối với tiếp công dân và giải quyết KNTC, hiện nay đã có Kế hoạch số 363/KH-TTCP, Tổng Thanh tra yêu cầu các cục địa bàn đôn đốc các địa phương hoàn thiện danh sách các vụ việc thuộc nhóm 3. Vì nếu không đốc thúc các địa phương giải quyết các vụ việc ở nhóm 3 thì nó sẽ chuyển thành nhóm 2, nhóm 1.

Mặt khác, sắp tới sẽ diễn ra Hội nghị Trung ương lần thứ 11, Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, Tổng Thanh tra yêu cầu các cục địa bàn phối hợp cùng địa phương xử lý nếu có tình huống phức tạp xảy ra.

Đối với Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, có giao Thanh tra Chính phủ báo cáo việc tổ chức thực hiện ở các địa phương, các đơn vị trong hệ thống, Tổng Thanh tra cũng yêu cầu các cục, vụ nghiên cứu kỹ Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị để báo cáo Thủ tướng vào dịp cuối năm.

Đáng chú ý, về Kế hoạch thanh tra năm 2020, cùng với việc xây dựng định hướng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ông Lê Minh Khái yêu cầu các vụ, cục xây dựng các danh mục cụ thể trong năm 2020 theo hướng tập trung cho thanh tra việc chấp hành pháp luật trong tiếp công dân, giải quyết KNTC và PCTN. Đặc biệt, phải xác định sớm các danh mục để phối hợp với Kiểm toán Nhà nước để tránh chồng chéo giữa thanh tra với kiểm toán.

Ngoài ra, Tổng Thanh tra yêu cầu các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương; điều động, chuyển đổi vị trí công tác phải công khai, minh bạch, hài hòa, nhất là vẫn đảm bảo được công việ./.

Minh Nguyệt