Theo báo cáo của ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương, trong 9 tháng đầu năm 2020, Trụ sở tiếp công dân Trung ương đã tiếp 2.492 lượt với 8.817 công dân đến trình bày 2.061 vụ việc; trong đó, khiếu nại 1.166 vụ việc, tố cáo 257 vụ việc, phản ánh và kiến nghị 638 vụ việc. Có 268 được đoàn đông người với 212 vụ việc tập trung khiếu kiện tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương (trong đó Trụ sở Tiếp công dân ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp 2.659 người =30% tổng số người, với 459 vụ việc =22% tổng số vụ việc). Trong số 2.492 lượt tiếp thì Thanh tra Chính phủ tiếp 1.609 lượt, chiếm 64,6%; Ban dân nguyện thuộc UBTV Quốc hội tiếp 719 lượt, chiếm 28,8%; Văn phòng Chính phủ tiếp 96 lượt, chiếm 3,9%; các cơ quan khác tiếp 68 lượt, chiếm 2,7%.

Khiếu nại, tố cáo tập trung chủ yếu ở lĩnh vực hành chính chiếm 73,7% (1.049 vụ việc); lĩnh vực tư pháp chiếm 25,2% (359 vụ việc), lĩnh vực khác chiếm 1,1% (15 vụ việc). Trụ sở đã phát hành 1.230 văn bản hướng dẫn công dân và 217 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; có 30 báo cáo lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về các vụ việc phức tạp.

Qua tiếp công dân, Ban Tiếp công dân Trung ương đã kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý nhiều vụ việc phức tạp, điển hình là các vụ việc của một số công dân: quận Hà Đông, quận Tây Hồ thành phố Hà Nội; phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; quận 9, quận 5, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên; tỉnh An Giang …

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương thực hiện việc tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương ở thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian trước Tết Nguyên đán và thời gian diễn ra kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV và một số ngày làm việc cuối tuần. Từ đó, góp phần hạn chế công dân ở các tỉnh phía Nam không khiếu kiện vượt cấp và kéo ra Trung ương, nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa bàn thủ đô Hà Nội, nhất là trong dịp lễ, tết, các kỳ họp Trung ương, họp Quốc hội, Đại hội Đảng các cấp...

leftcenterrightdel
Đại diện Ban dân nguyện thuộc UBTV Quốc hội phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
Ý kiến của đại diện Ban dân nguyện thuộc UBTV Quốc hội và Văn phòng Chính phủ tại trụ sở thì cùng một vụ việc, công dân gửi đến nhiều cơ quan, vì vậy để giải quyết thì các cơ quan cần ngồi lại với nhau để thống nhất quan điểm trả lời cho công dân, tránh chuyển đơn lòng vòng, gây khó khăn cho các cơ quan giải quyết và chính bản thân người đi khiếu nại…

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương phát biểu ý kiến với Tổng Thanh tra Chính phủ 
Theo báo cáo của ông Nguyễn Văn Hòa - Phó Trưởng ban Tiếp công dân, Phụ trách Trụ sở Tiếp công dân tại thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua công tác tiếp công dân tại Trụ sở luôn được tập trung giải quyết, qua đó nhận được sợ đồng thuận của địa phương và công dân; tại Trụ sở không có đoàn ở lại qua đêm. Ông Hoà kiến nghị Tổng Thanh tra chỉ đạo, bố trí thành phần cán bộ tiếp dân trong các đoàn thanh tra giải quyết các vụ việc phức tạp, đông người để cùng phối hợp giải quyết hiệu quả, chính xác vụ việc…

Kết luận tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị góp phần làm tình hình khiếu nại tố cáo 9 tháng đầu năm có giảm; yêu cầu Ban Tiếp công dân TW tăng cường công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tại thành phố Hồ Chí Minh tránh để công dân kéo lên Trung ương thời gian tới để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô, giảm bớt khó khăn đi lại cho công dân; giao Cục III bố trí cán bộ tiếp dân hợp lý trong thành phần các đoàn thanh tra khiếu nại đông người để phối hợp giải quyết hiệu quả…

leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp gia đình ông Bùi Văn Ba và bà Bùi Thị Phượng 
leftcenterrightdel
Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp ông Vũ Huy Hoàng 
Cũng tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đã tổ chức tiếp công dân định kỳ đối với 02 vụ việc: Vụ ông Bùi Văn Ba và bà Bùi Thị Phượng (phường Bình Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh) và vụ ông Vũ Huy Hoàng (139 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

Sau khi nghe trình bày của các công dân, tham khảo ý kiến của các cơ quan hữu quan, Tổng Thanh tra kết luận: Giao UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, giải quyết dứt điểm và trả lời công dân theo quy định của pháp luật. Giao Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp với Cục III - Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc UBND thành phố Hồ Chí Minh trong việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân.

PV