Theo báo cáo của Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, trong tháng 6/2018, các cục, vụ, đơn vị triển khai công tác theo kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; các Đoàn thanh tra tập trung triển khai mới các cuộc thanh tra đột xuất và theo kế hoạch; thúc đẩy tiến độ các cuộc thanh tra, hoàn thiện dự thảo và ban hành kết luận thanh tra đối với một số đoàn đã kết thúc thanh tra trực tiếp.

Cụ thể, trong công tác thanh tra, tháng 6/2018, Thanh tra Chính phủ đã ban hành 02 kết luận thanh tra và triển khai mới 04 cuộc thanh tra. Tính đến nay, Thanh tra Chính phủ đã và đang triển khai 49/62 cuộc thanh tra theo kế hoạch cũng như đột xuất. Đồng thời, triển khai 09 đoàn giám sát hoạt động các đoàn thanh tra; kết thúc giám sát trực tiếp 11 Đoàn thanh tra; thẩm định 02 dự thảo kết luận thanh tra; theo dõi, đôn đốc 01 kết luận thanh tra; kiểm tra, xử lý sau thanh tra, báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với 02 kết luận thanh tra.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi giao ban (ảnh: Minh Nguyệt)

Về công tác tiếp công dân, tình hình khiếu kiện của công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tăng cả về số lượt người, số vụ việc và có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong hai ngày 05, 06/6/2018. Trong đó, tại trung tâm thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có các đoàn công dân của một số địa phương, như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Giang, Nam Định, Hải Phòng, Lào Cai, Lâm Đồng, Lạng Sơn…

Trong tháng 6/2018, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp 2.497 lượt công dân đến trình bày 654 vụ việc, trong đó khiếu nại 434 việc, tố cáo 81 việc, kiến nghị và phản ánh 139 việc. So với tháng 5/2018, số lượt người tăng 39,2%, số vụ việc tăng 37,1%. Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan tới lĩnh vực đất đai (chiếm 47,1%).

Ban Tiếp công dân Trung ương đã xử lý 916 đơn/1.101 đơn phải xử lý, đạt 83,2%; hiện đang xử lý 185 đơn. Phát hành 364 văn bản hướng dẫn; 56 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Tiếp nhận 29 văn bản phúc đáp của các Bộ, ngành, địa phương.

Công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo kế hoạch, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của 63 tỉnh, thành phố theo kế hoạch; tiếp tục xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc…

Ngoài ra, trong tháng 6/2018, Thanh tra Chính phủ còn thực hiện tốt các công tác khác, như: Công tác pháp chế, công tác tổ chức cán bộ, công tác hợp tác quốc tế, công tác xây dựng báo cáo, đào tạo bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, thông tin tuyên truyền…

leftcenterrightdel
 Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu kết luận buổi giao ban định kỳ (ảnh: Minh Nguyệt)

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái biểu dương tinh thần và đánh giá cao kết quả mà các cục, vụ, đơn vị đã đạt được trong tháng 6 cũng như 6 tháng đầu năm 2018 trên tất cả các mặt công tác.

Tuy nhiên, Tổng Thanh tra cũng chỉ ra một số vấn đề bất cập trong công tác thanh tra về kế hoạch thanh tra, giám sát, báo cáo và dự thảo, ban hành kết luận thanh tra.

“Một số cuộc thanh tra có xúc tiến nhanh nhưng vẫn còn chậm do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, phức tạp. Để cải thiện, cần tổ chức một chuyên đề về vấn đề này vì ngay cả quy trình công bố kết luận thanh tra cũng còn có những lỗ hổng. Về mặt pháp chế, tôi đề nghị rà soát lại hoạt động thanh tra từ kế hoạch, giám sát đến dự thảo và ban hành kết luận thanh tra”, Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Đặc biệt, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu các vụ, cục, các Đoàn cố gắng đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra. Trong đó, các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ phụ trách trực tiếp phải quản lý chặt chẽ, chỉ đạo sát sao công khai minh bạch, tránh trường hợp nhũng nhiễu, làm khó đối tượng thanh tra, ảnh hưởng đến uy tín của Thanh tra Chính phủ.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổng Thanh tra yêu cầu Ban Tiếp công dân Trung ương phải thường xuyên nắm bắt tình hình và phối hợp chặt chẽ với các cục, vụ. Đồng thời, phải nắm được thông tin của từng vụ việc, báo cáo với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, những vụ việc nào thuộc thẩm quyền cần khẩn trương giải quyết.

Ngoài ra, Tổng Thanh tra cũng yêu cầu các cục, vụ, đơn vị có liên quan giải quyết các vấn đề về cơ sở vật chất, công tác cán bộ, pháp chế, hệ thống phần mềm công nghệ thông tin./.

Minh Nguyệt