Bà Huỳnh Thị Lan đã cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo tỉnh và tập thể Thanh tra tỉnh, hứa sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất cách mạng của người cán bộ lãnh đạo, đảng viên, góp phần cùng tập thể Thanh tra tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và nhà nước giao.

Ông Trần Văn Chuyện- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã chúc mừng bà Huỳnh Thị Lan được tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh. Theo Chủ tịch UBND, đây là sự đánh dấu quá trình phấn đấu, rèn luyện, là niềm vinh dự của cá nhân bà Huỳnh Thị Lan nhưng cũng là trách nhiệm lớn mà Đảng, chính quyền giao phó, và mong muốn trên cương vị mới, bà Lan sẽ tiếp tục phát huy những kết quả công tác, cùng với tập thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Mong muốn tập thể Thanh tra tỉnh tiếp tục theo dõi, giúp đỡ để bà Huỳnh Thị Lan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị công tác mới. 

Tại buổi công bố Quyết định, Chánh Thanh tra tỉnh Lê Trọng Nguyên cũng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Chủ tịch UBND tỉnh; thời gian tới sẽ cùng với tập thể lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất cách mạng của người cán bộ lãnh đạo, đảng viên; tiếp thu đầy đủ và sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, góp phần cùng tập thể Thanh tra tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiên Ân