Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 4.045 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 670 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 8.820 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 2.122 tỷ đồng, đạt 52,47% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra, tăng 6,37% so với cùng kỳ năm 2018. Trong tổng số 22.714 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, toàn ngành cũng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 80 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết.

Qua đó đã truy thu, truy hoàn và phạt 491,92 tỷ đồng; giảm lỗ 947,24 tỷ đồng; giảm khấu trừ 4,87 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 2.131 tỷ đồng. Thực hiện thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế GTGT là 1.875 quyết định, tương ứng với số tiền hoàn 8.061 tỷ đồng. Tổng số tiền truy hoàn và phạt 55,5 tỷ đồng (trong đó truy hoàn 40,1 tỷ đồng, phạt 15,5 tỷ đồng).

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn hệ thống Thuế đã thực hiện 660 cuộc kiểm tra nội bộ tại 660 đơn vị trong đó: 612 cuộc theo kế hoạch và 48 cuộc đột xuất. Và phát hiện số tiền thuế vi phạm 17.623 triệu đồng. Qua công tác kiểm tra nội bộ, các sai phạm được kiến nghị xử lý, cán bộ có hành vi vi phạm bị xử lý nghiêm, kịp thời; qua đó rút kinh nghiệm và xây dựng các biện pháp khắc phục, tăng cường công tác quản lý thuế trong toàn hệ thống để thực hiện tốt hơn chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế.

Cùng kỳ, các đơn vị có chức năng thanh tra, kiểm tra trong hệ thống Thuế tích cực triển khai kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế để nhận diện và tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu rủi ro cao; Thanh tra tại các doanh nghiệp có số thu điều tiết ngân sách Trung ương lớn; Tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế, chú trọng thanh tra các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, có dấu hiệu chuyển giá. Đồng thời tăng cường phối kết hợp với các cơ quan chức năng trong việc chống các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, tội phạm về thuế nhằm thực hiện có hiệu quả công tác chống thất thu NSNN.

Tổng cục Thuế cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ nay đến cuối năm, toàn ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế, nhất là thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế; chỉ đạo các Cục thuế thực hiện đôn đốc thực hiện kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra các cấp đối với người nộp thuế./.

Lan Anh