leftcenterrightdel
 Ngày 11/6/2019, TS. Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam; Ông Amphavanh Kouangmanivanh - Tham tán Văn hóa Giáo dục, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam và tập thể Ban Giám hiệu Nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng Lớp đào tạo, bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ ngành Thanh tra nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào.

Theo báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2019, Trường Cán bộ Thanh tra đã tổ chức thực hiện được 11/28 lớp cho 1.012 học viên, hoàn thành chỉ tiêu mở lớp theo kế hoạch được Tổng Thanh tra Chính phủ giao năm 2019. Trong đó, Trường đã tổ chức 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên cao cấp cho 54 học viên; 05 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính cho 534 học viên và 05 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên cho 424 học viên. Riêng trong quý II/2019, Nhà trường đã tổ chức 06 lớp cho 505 học viên. Trong đó có 02 lớp đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên chính và 04 lớp đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên. 

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về pháp luật thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của các bộ, ngành, địa phương, trong 6 tháng đầu năm 2019, Nhà trường đã tổ chức 29 khóa đào tạo bồi dưỡng cho khoảng 2.706 học viên. Trong đó có 26 lớp đào tạo Thanh tra chuyên ngành cho 2.172 cán bộ an toàn vệ sinh thực phẩm; 03 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư cho 534 cán bộ. Riêng quý II/2019, Nhà trường đã liên kết với các đơn vị tổ chức 15 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 1588 học viên. Trong đó có 03 lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư cho 534 cán bộ và 12 lớp Thanh tra chuyên ngành cho 1054 học viên.

Đạt được kết quả nổi bật nói trên là do Trường Cán bộ Thanh tra luôn nhận được  sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, sự ủng hộ của các cục, vụ, đơn vị trong Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành, địa phương trong cả nước. 

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu trường Cán bộ Thanh tra luôn tích cực chủ động nắm bắt cơ hội, mở rộng thị trường đào tạo trong thời kỳ hội nhập, khắc phục khó khăn, đồng thời phát huy sức mạnh đoàn kết, nhất trí từ các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể đến mỗi phòng, ban. 

Trong thời gian tới, Trường Cán bộ Thanh tra sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch công tác đào tạo 6 tháng cuối năm 2019; Đổi mới phương pháp giảng dạy, thảo luận, phương pháp đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng theo hệ quy chuẩn mới, góp phần nâng cao năng lực, phát triển số lượng và chất lượng giảng viên; Đổi mới khung chương trình, giáo trình, tài liệu, trọng tâm là tài liệu đào tạo, bồi dưỡng Thanh tra viên chính, Thanh tra viên cao cấp. Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng và tổ chức đoàn thể trong việc duy trì sự ổn định về tư tưởng, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết nhất trí để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo đà cho sự phát triển mới của nhà trường.

Một số hình ảnh nổi bật trong hoạt động của Trường Cán bộ Thanh tra:

Ngày 20/3/2019, Tập thể Ban Giám hiệu Nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng Lớp Thanh tra viên cao cấp năm 2019 
leftcenterrightdel
 Ngày 29/3/2019, TS. Trịnh Văn Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra trao Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho các học viên Lớp Thanh tra viên chính K02/2019 
leftcenterrightdel
Ngày 06/4/2019, TS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho các học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP K13/2019 

Ngày 18/4/2019, ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường CBTT  trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho các học viên Lớp Nghiệp vụ Thanh tra viên K01/2019  

 

 

K. Dung