Theo đó, hành vi khai sai thuế GTGT năm 2019 và sai thuế thu nhập doanh nghiệp các năm từ 2017 đến 2019 không làm thiếu số tiền thuế phải nộp. Song việc khai sai thuế GTGT các năm 2017, 2018 và khai sai thuế thu nhập cá nhân trong niên độ kế toán từ năm 2017 đến năm 2019 đã dẫn tới số tiền thuế phải nộp trong các năm này.

leftcenterrightdel
Truy thu hơn 800 triệu đồng tại Hoàng Anh Gia Lai 

Từ sai phạm đó, Thanh tra Cục Thuế đã ra quyết định xử phạt đối với Công ty Hoàng Anh Gia Lai với số tiền 120,6 triệu đồng; bị truy thu 566 triệu đồng và phải nộp 135,6 triệu đồng tiền chậm nộp. Tổng cộng số tiền phải nộp là 822,2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Công ty phải giảm số lỗ chuyển sang kỳ sau trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền 294 triệu đồng. Trong đó, năm 2017 là 131 triệu đồng, năm 2018 là 115 triệu đồng và năm 2019 là 48 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính quý 2/2020, Hoàng Anh Gia Lai lỗ trước thuế 62 tỷ đồng. Theo giải trình của Công ty, doanh thu trong kỳ đạt 636 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước nhờ doanh thu trái cây và doanh thu bán mủ cao su đều tăng. Nhưng giá vốn ngốn tới 511 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp chỉ còn lại 124 tỷ đồng. Mức lợi nhuận gôp này không đủ bù đắp các chi phí phát sinh trong kỳ, dẫn tới kết quả lợi nhuận âm. 

Tuy nhiên, mức lỗ 62 tỷ đồng trong quý 2/2020 vẫn tích cực hơn rất nhiều so với mức 704 tỷ đồng trong quý 2/2019. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, Hoàng Anh Gia Lai lỗ trước thuế 130 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ tới 683 tỷ đồng.

Thiên Ân