Vào ngày 02/5/2018, Bộ Nội vụ đã công bố chỉ số CCHC năm 2017, Thanh tra Chính phủ xếp hạng 15/19 tổng số Bộ, ngành. Cụ thể, kết quả chấm điểm cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ đạt 75,18/100 điểm. Trong tổng số 75,18 điểm đạt được, có 50,54/63,5 điểm do Bộ Nội vụ chấm thẩm định và 24,64/36,5 điểm do điều tra xã hội học.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: D.Nguyễn) 

Sau khi có kết quả chấm điểm xếp hạng CCHC, Tổ Cải cách hành chính đã tiến hành rà soát, đánh giá lại kết quả tự chấm và so sánh với kết quả xếp hạng, đồng thời xem xét những tiêu chí bị trừ điểm.

Theo đó, tiêu chí hiện đại hóa nền hành chính bị trừ nhiều điểm nhất, với tổng điểm 6,75/15,5 (bị trừ 5,75 điểm). Và tiêu chí bị trừ điểm ít nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính, đạt 9,8/10 điểm (bị trừ 0,1 điểm).

Để hạn chế tình trạng bị mất điểm cũng như nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, Tổ CCHC đề nghị các cục, vụ, đơn vị rà soát lại những nhiệm vụ cải cách hành chính liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ hoàn thành dứt điểm những nhiệm vụ bị chậm, bị trừ điểm năm 2017. Đồng thời, Tổ CCHC cũng kiến nghị các cục, vụ, đơn vị cần thông báo về tiến độ thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong các cuộc họp giao ban hàng tháng của cơ quan nhằm đôn đốc sát sao các nhiệm vụ CCHC của Thanh tra Chính phủ nói chung và của từng cục, vụ đơn vị nói riêng...

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: D.Nguyễn)

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn khẳng định, số điểm xác định chỉ số CCHC năm 2017 của Thanh tra Chính phủ đã cho thấy thực chất kết quả đã đạt được. Các cục, vụ, đơn vị đã có sự quyết tâm, phấn đấu, điều chỉnh song còn chưa triệt để. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh, trong thời gian tới các cục, vụ, đơn vị cần tập trung triển khai một cách đồng bộ, nhất quán, đi vào thực chất ở tất các lĩnh vực, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm khắc phục những tiêu chí bị trừ điểm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc quyết liệt hơn nữa đối với công tác CCHC.

Dương Nguyễn