Thực hiện chương trình công tác thanh tra của lực lượng Công an nhân dân, từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020, đoàn kiểm tra của Thanh tra Bộ Công an đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 36/KL-BCA-X05 ngày 31/10/2019 việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN đối với UBND tỉnh Cao Bằng.

Qua kiểm tra cho thấy, các kiến nghị của Bộ Công an đã được UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; công tác bảo vệ BMNN bước đầu đã đi vào nề nếp. Các sở, ban, ngành đã chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của Bộ Công an về bảo vệ BMNN, đồng thời chủ động tham mưu với lãnh đạo UBND tỉnh những giải pháp hiệu quả trong thực hiện các quy định về bảo vệ BMNN, như chủ động tuyên truyền, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức trong công tác bảo vệ BMNN cho cán bộ, công chức; thường xuyên kiểm tra, rà soát, cài đặt phần mềm phòng chống mã độc nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa

Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ BMNN tại UBND tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới, đoàn kiểm tra của Thanh tra Bộ Công an đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, coi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ BMNN là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của đơn vị, cá nhân đối với công tác bảo vệ BMNN./.

Bùi Dũng Trí

Thanh tra Bộ Công an