Trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm Thông tin (TTTT) đã theo dõi việc sửa chữa máy tính thường xuyên của công ty Gia Ngân tại Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ và Trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương. Đồng thời, duy trì hoạt động thường xuyên và đảm bảo an toàn bảo mật cho hạ tầng CNTT được thông suốt; đảm bảo tốc độ băng thông đường truyền cho các đơn vị được ổn định; duy trì theo dõi các hoạt động giám sát, kịp thời khắc phục sự cố virus; duy trì an toàn bảo mật thông tin cho phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo (KN, TC), hệ thống điều hành tác nghiệp, hệ thống thư điện tử Thanh tra Chính phủ; duy trì hạ tầng kỹ thuật Hệ thống thư điện tử ổn định; hoàn thành báo cáo đánh giá hiện trạng hệ thống và đề xuất giải pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, TTTT đã thực hiện kết nối Hội nghị truyền hình phục vụ các cuộc họp giao ban cấp vụ, hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm của ngành Thanh tra và các cuộc họp khác,  đảm bảo chất lượng, hiệu quả các phiên truyền hình trực tuyến; duy trì, đảm bảo cho hệ thống phần mềm “CSDL theo dõi thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao” từ VPCP hoạt động ổn định, liên tục; phối hợp với Văn phòng và Viettel triển khai tập huấn sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp cho các công chức, viên chức Thanh tra Chính phủ theo Kế hoạch số 781/KH-TTCP ngày 22/5/2019; phối hợp với Văn phòng triển khai nghiệm thu; rà soát thông tin của người sử dụng tại các cục, vụ, đơn vị; bàn giao USB Token cho các cục, vụ, đơn vị.

leftcenterrightdel
Cổng TTĐT Thanh tra Chính phủ

Đặc biệt, tiếp tục chú trọng triển khai Hệ thống phần mềm CSDLGQ về KN, TC theo văn bản số 282/TTCP-TTTT; phối hợp với nhà thầu IPN (đơn vị cung cấp đường truyền internet cho hệ thống) khắc phục sự cố của đường truyền; Hoàn thành báo cáo tổng hợp kết quả 01 năm triển khai sử dụng hệ thống của các bộ, ngành, địa phương báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ.

Như vậy, 09 tháng đầu năm 2019, TTTT cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công tác của cơ quan luôn được chú trọng và quan tâm. Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền trên Cổng TTĐT đã kịp thời phản ánh được các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các cục, vụ, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo, lãnh đạo luôn bám sát nội quy, quy chế và kế hoạch công tác của cơ quan và đơn vị. Các cán bộ công chức, viên chức Trung tâm luôn đoàn kết, tạo điều kiện giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, công tác phối hợp với các đơn vị trong và ngoài cơ quan luôn kịp thời, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác của cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được một số công việc triển khai còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra: Hạng mục cung cấp mạng WAN; mua sắm cân bằng tải; hạng mục “xây dựng phần mềm đặt lịch và trả lịch hẹn tiếp công dân trên Cổng TTĐT...

Trong 3 tháng cuối năm, Cổng TTĐT Thanh tra Chính phủ sẽ liên tục tác nghiệp, cập nhật thông tin, bài viết, kịp thời phản ánh tình hình hoạt động của Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và các vụ, cục, đơn vị trên các lĩnh vực công tác;

Liên quan tới Dự án “Xây dựng Cổng Thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ”, TTTT sẽ hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu: số 9, số 10, số 11 số 12, số 13 và tổ chức triển khai thi công theo hợp đồng ký kết…/.

Lan Anh