Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và cơ quan chuyên môn thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, quốc phòng an ninh; tham mưu chính xác, giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra, qua đó phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Ngành tư pháp tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, không để tồn đọng, chống oan, sai và không bỏ lọt tội phạm.

Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt và triển khai công tác PCTN gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường trách nhiệm và vai trò gương mẫu của người đứng đầu; chủ động tự phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, PCTN, chú trọng nhân rộng những cách làm mới, các điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm các vụ việc, vụ án tham nhũng theo quy định pháp luật.

Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về PCTN; thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo các hành vi tiêu cực, tham nhũng theo quy định.

Theo Ban Nội chính Tỉnh ủy Vĩnh Long, trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành nội chính tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, đề ra các giải pháp chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật. Trong đó, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, tỷ lệ tội phạm và vi phạm pháp luật được kéo giảm; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt yêu cầu, góp phần phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Về công tác PCTN, trong 6 tháng đầu năm 2019, qua công tác tự kiểm tra của cấp ủy, tổ chức đảng đã phát hiện và đề nghị xử lý 1 đảng viên tham ô tài sản; qua hoạt động thanh tra đã phát hiện 6 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền trên 1,1 tỉ đồng. Ngoài ra, Tòa án nhân dân cấp huyện đã xét xử 2 vụ án tham nhũng với 3 bị cáo./.

Dương Thái