UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy đó làm tiêu chí hàng đầu để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng cơ quan, đơn vị.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, quy trình công tác chuyên môn nghiệp vụ; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để ban hành quy chế làm việc, quy trình công tác, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, cụ thể và có cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với cán bộ, công chức khi thực thi nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, thi hành án, hải quan, thuế, quản lý thị trường… ngăn chặn tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để sách nhiễu, "vòi vĩnh", "chung chi", phục vụ động cơ cá nhân, vụ lợi trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần.

Các cơ quan, đơn vị công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện định kỳ báo cáo theo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng.

Từng cơ quan, đơn vị ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của cơ quan hành chính nhà nước để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp của cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp khi giải quyết công việc; triển khai rộng rãi hệ thống ghi âm, ghi hình, camera trực tuyến tại các địa điểm có tiếp xúc trực tiếp với người dân, doanh nghiệp và có bộ phận thường trực để theo dõi, giám sát thường xuyên. Cùng với đó, Vĩnh Phúc đẩy mạnh hoạt động của Đoàn kiểm tra công vụ đối với các cơ quan hành chính theo kế hoạch của UBND tỉnh; chú trọng kiểm tra đột xuất để phát hiện và kiên quyết xử lý các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật hành chính và các hành vi sai phạm khác...

Hiện Vĩnh Phúc đang triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã, gồm: 20/20 sở, ban, ngành; 9/9 huyện, thành, thị; 137/137 xã, phường, thị trấn…/.

Dương Thái