Luôn giữ vững truyền thống đoàn kết nội bộ

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, Chi bộ Vụ II đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và sự chỉ đạo của Đảng ủy TTCP, cùng với sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực phấn đấu cố gắng của tập thể Chi ủy, đảng viên, Chi bộ Vụ II đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chi bộ đã phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời đến toàn thể đảng viên các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy TTCP. Đặc biệt, cấp ủy, lãnh đạo Vụ chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng và quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như các kiến nghị, đề xuất của đảng viên. Theo đó, kịp thời có các biện pháp giải quyết hoặc đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết, không để phát sinh vấn đề về tư tưởng, truyền thống đoàn kết nội bộ của Vụ II được giữ vững.

Đồng thời, sinh hoạt Chi bộ định kỳ được duy trì nghiêm túc hàng tháng, nội dung đảm bảo chất lượng; nguyên tắc tập trung, dân chủ luôn được tôn trọng, phát huy; công tác cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, nâng lương được chỉ đạo, triển khai theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi của đảng viên, công chức.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Vụ II nhiệm kỳ 2020-2022. (ảnh: Minh Nguyệt)

Thực hiện Quyết định số 534/QĐ-TTCP ngày 25/6/2018 của Tổng TTCP, Vụ II đã sửa đổi, bổ sung và banh hành Quy chế làm việc, cụ thể trách nhiệm của lãnh đạo, công chức theo mô hình không có phòng; bổ sung quy trình xử lý một số công việc quản lý nhà nước đối với các bộ, ngành; phân định trách nhiệm trong quy trình xử lý công việc. Trên cơ sở Quy chế, Vụ trưởng phân công nhiệm vụ cho Phó vụ trưởng và công chức thực hiện.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng của Vụ được thực hiện tốt; đảng viên Chi bộ Vụ II tham gia đầy đủ các cuộc họp do Cấp ủy nơi cư trú tổ chức; tham gia với Chi ủy nơi cư trú về công việc của địa phương.

Bên cạnh đó, Chi bộ Vụ II xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm; theo dõi diễn biến tư tưởng, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với đảng viên; triển khai công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua.

Việc xây dựng khối đoàn kết đạt kết quả tốt, không có hiện tượng chia rẽ, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ. Lãnh đạo Vụ, Chi ủy, Ban Chấp hành Công đoàn đã phát huy được nguyên tắc tập trung dân chủ, là trung tâm đoàn kết của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Đoàn Chủ tịch Đại hội (ảnh: Minh Nguyệt)

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi ủy cùng tập thể lãnh đạo Vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, hoàn thành tốt các chương trình, nhiệm vụ được giao, cụ thể trên những mặt công tác. Trong đó, tham mưu trình Lãnh đạo TTCP ký và ban hành kết luận thanh tra, công khai kết luận thanh tra theo quy định. Mặt khác, thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các Bộ, ngành được phân công theo dõi; đôn đốc, tổng hợp báo cáo của các Bộ, ngành về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo TTCP…

Có thể khẳng định, Chi bộ Vụ II đã hoàn thành những chỉ tiêu cơ bản do Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 quyết nghị, Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; công tác phát triển Đảng đạt 100% kế hoạch.

leftcenterrightdel
 Đại hội diễn ra với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao. (ảnh: Minh Nguyệt)

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Vụ II đề ra mục tiêu xuyên suốt phấn đấu thực hiện là: Tăng cường công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng bộ, Chi bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về lập trường tư tưởng, nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng TTCP giao; tiếp tục xây dựng Chi bộ Vụ II thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phấn đấu Tập thể Chi bộ đạt hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục giữ vững truyền thống nhiều năm là Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam nhất trí với với dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020 của Chi bộ Vụ II và đánh giá Báo cáo đầy đủ, khá toàn diện các mặt nội dung về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động của Chi bộ và xây dựng cơ quan cơ quan ngày càng vững mạnh.

“Mặc dù, Chi bộ Vụ II trong hoạt động của mình còn nhiều khó khăn nhưng trước yêu cầu nhiệm vụ Lãnh đạo, Đảng ủy TTCP giao, Cấp ủy cùng với tập thể lãnh đạo Vụ II và đảng viên, công chức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đóng góp vào kết quả chung cho cơ quan TTCP, Đảng bộ TTCP”, Phó Tổng TTCP nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam phát biểu chỉ đạo Đại hội (ảnh: Minh Nguyệt)

Để đạt được kết quả này, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam cho rằng đó là sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy; sự phối hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo Vụ và cấp ủy trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; giữa lãnh đạo và cấp ủy trong việc phối hợp với các đảng bộ, chi bộ thuộc Đảng bộ TTCP và các đơn vị chức năng có liên quan.

“Tôi mong các đồng chí tiếp tục đoàn kết, nhất trí, chia sẻ cộng đồng, là một trong những đơn vị thuộc Đảng bộ TTCP có truyền thống tốt đẹp”, Phó Tổng Thanh tra bày tỏ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam yêu cầu lãnh đạo Vụ II tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đảng viên; coi trọng vấn đề giáo dục, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đặc biệt là tính tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo cấp Vụ, các đảng viên được phân công đứng đầu hay cấp phó các tổ, Đoàn thanh tra. Mặt khác, chấp hành đầy đủ quy định của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ công vụ; phát ngôn, cung cấp hồ sơ tài liệu cho các cơ quan chức năng theo đúng nguyên tắc, đảm bảo chặt chẽ, thực hiện tốt điều lệ, quy định của Đảng.

leftcenterrightdel
 Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi bộ Vụ II nhiệm kỳ 2020-2022 (ảnh: Minh Nguyệt)

Phó Tổng TTCP bày tỏ sự tin tưởng Chi bộ Vụ II vẫn giữ được truyền thống nhiều năm là Chi bộ trong sạch, vững mạnh và tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Lãnh đạo TTCP giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

“Chúng ta đã đạt được kết quả trong nhiệm kỳ 2017-2020. Chúng ta tiếp tục bầu, lựa chọn những đồng chí tiêu biểu tiếp tục lãnh đạo Chi bộ Vụ II nhiệm kỳ 2020-2022 thành công, xứng đáng là Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ TTCP; Vụ II đóng góp vào thành tích chung của cơ quan TTCP rõ nét hơn, kết quả hơn”, ông nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Chi bộ Vụ II nhiệm kỳ 2020-2022 chụp ảnh cùng Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng TTCP Bùi Ngọc Lam (thứ ba từ phải sang) và ông Đặng Khánh Toàn (thứ hai từ trái sang), Ủy viên BTV Đảng ủy TTCP, Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra. (ảnh: Minh Nguyệt) 

leftcenterrightdel
 Đại diện Công đoàn Vụ II tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 (ảnh: Minh Nguyệt)

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, công khai, minh bạch, tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ Vụ II nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 5 đồng chí; bầu đồng chí Đinh Quang Thía, Vụ trưởng Vụ II, làm Bí thư Chi bộ; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TTCP nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí, trong đó có 01 đại biểu dự khuyết./.

Minh Nguyệt