Trong chỉ đạo, điều hành về công tác thanh tra, Vụ luôn bám sát Nghị quyết số 46-NQ/BCSĐ ngày 30/3/2018 của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, Chỉ thị số 345/CT-TTCP ngày 23/2/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ, các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, ngay sau khi chương trình, kế hoạch công tác của Vụ được Tổng Thanh tra phê duyệt, Vụ đã triển khai nhiệm vụ tích cực đảm bảo theo chương trình, kế hoạch được duyệt. Tiến độ các cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao đều hoàn thành đảm bảo kế hoạch với chất lượng tốt, được lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đánh giá cao.

Đồng thời, Vụ đã phối hợp chặt chẽ với các vụ, cục, đơn vị, nhất là phối hợp với Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra trong quá trình thanh tra; chỉ đạo công chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Triển khai các cuộc thanh tra đảm bảo tiến độ, chất lượng

Vụ III tiếp tục hoàn thành các cuộc thanh tra năm 2017, gồm: Thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc, liên quan trong việc thực hiện quy định về tự chủ theo các Nghị định 43/2006/NĐ-CP, Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; việc quản lý đầu tư xây dựng bệnh viện trọng điểm theo Đề án 125 tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh; Thanh tra việc cấp phép nhập khẩu và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 07 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc., Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty Cổ phần VN Pharma theo Quyết định số 2333/QĐ-TTCP ngày 15/9/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Năm 2018, Vụ III được giao 03 cuộc thanh tra và 01 cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Vụ đã triển khai 04 cuộc thanh tra theo đúng kế hoạch được giao. Cụ thể: (1) Thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cho dự án đầu tư; thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo Quyết định số 138/QĐ-TTCP ngày 06/4/2018; (2) Thanh tra quá trình cổ phần hóa Tổng Công ty thiết bị y tế Việt Nam; việc thoái hóa vốn Nhà nước, việc sáp nhập Công ty cổ phần Nhựa y tế vào Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam theo Quyết định số 89/QĐ-TTCP ngày 14/3/2018. Đây là cuộc thanh tra đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao; (3) Thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch theo Quyết định số 368/QĐ-TTCP ngày 21/5/2018; (4) Thanh tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cùng với công tác thanh tra, Vụ III còn thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong đó, Vụ đã nghiên cứu, đề xuất ý kiến phản ánh của Công ty cổ phần Công nghệ Việt – Séc do lãnh đạo Thanh tra Chính phủ giao; thành lập Tổ kiểm tra xác minh và tính toán các chi phí hợp pháp khác thuộc hạng mục cọc khoan nhồi Dự án cải tạo, mở rộng Bệnh viện Nhi Trung ương giai đoạn 2; tham mưu và trình Tổng Thanh tra Chính phủ ký ban hành Thông báo kết luận thanh tra về thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo sau khi có văn bản đồng ý của Thủ tướng Chính phủ…

leftcenterrightdel
 Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm phát biểu tại Hội nghị Tổng kết năm công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Vụ III diễn ra sáng ngày 04/12/2018 (ảnh: Minh Nguyệt)

Ngoài các cuộc thanh tra được giao, trong năm 2018, Vụ đã tham gia cùng các đơn vị đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra, xây dựng thể chế, công tác tổ chức cán bộ… Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Bộ, ngành được phân công theo dõi.

Trong năm 2018, Vụ III còn thực hiện tốt công tác xây dựng nội bộ cũng như các công tác khác. Đặc biệt, các công chức khi tham gia các Đoàn thanh tra cũng như làm việc tại Vụ đều chấp hành tốt quy định của Nhà nước, quy chế quy định của cơ quan và Quy chế làm việc của Vụ. Công chức được cử tham gia các Đoàn thanh tra đã giữ tốt kỷ luật, đảm bảo quy trình nghiệp vụ, quy chế hoạt động của đoàn thanh tra, thể hiện tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao hơn. Đến nay, cơ bản nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Tổng Thanh tra Chính phủ giao đã hoàn thành không còn tồn đọng… góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2018.

Tuy nhiên, trong năm do có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, Vụ không còn lãnh đạo cấp phòng. Mặt khác, lĩnh vực theo dõi của Vụ rộng, trong khi các cán bộ, công chức phải thường xuyên tham gia các Đoàn thanh tra, biên chế của Vụ còn chưa được đáp ứng yêu cầu nên việc thực hiện nhiệm vụ của Vụ còn gặp nhiều khó khăn.

Phấn đấu hoàn thành toàn diện, xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao năm 2019

Phát huy thành tích đạt được năm 2018, năm 2019 Vụ III phấn đấu hoàn thành toàn diện, xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, với chất lượng, hiệu quả cao.

Trong đó, Vụ tiếp tục tăng cường mối quan hệ công tác giữa Vụ với Thanh tra các Bộ, ngành được phân công theo dõi; chủ động nắm bắt và thông tin 2 chiều kịp thời; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2019…

Về kế hoạch thanh tra, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và khả năng thực tế của Vụ III, căn cứ vào chương trình công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra Chính phủ, chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 của Vụ III tập trung thanh tra các nội dung: Thanh tra chuyên đề diện rộng về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh; thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo… Vụ sẽ triển khai ngay các cuộc thanh tra từ đầu tháng 01/2019.

Ngoài ra, Vụ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các Bộ, ngành được phân công theo dõi; phối hợp với Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra do Vụ thực hiện khi đã có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc thực hiện công tác thi đua thuộc khối văn hóa, xã hội do Vụ phụ trách… Chuẩn bị lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đột xuất khác khi được giao.

Đối với công tác xây dựng nội bộ và các công tác khác, Vụ tiếp tục phát huy thế mạnh, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị định số 50/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ…

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả đã đạt được trong năm 2018 của Vụ III

Với những kết quả nổi bật nêu trên, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Vụ diễn ra sáng ngày 04/12/2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đánh giá cao kết quả trong chỉ đạo điều hành của Tập thể lãnh đạo cũng như toàn thể công chức Vụ III, đặc biệt là vai trò của đồng chí Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ.

“Nhiệm vụ năm 2018 của Vụ III, đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2018. Bên cạnh đó còn hoàn thành cuộc thanh tra đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao”, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm nhấn mạnh.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cũng đánh giá cao tinh thần thực thi nhiệm vụ rất cao của cán bộ, công chức trong Vụ. Ông khẳng định: “Mặc dù, có nhiều cuộc thanh tra rất phức tạp, khó khăn nhưng đến thời điểm hiện tại Vụ chưa xảy ra điều tiếng gì. Công tác xây dựng nội bộ, tham gia xây dựng văn bản pháp luật, pháp quy được triển khai, đảm bảo chất lượng. Công tác xây dựng nội bộ có tiến bộ, khởi sắc hơn các năm trước. Đây là những nét nổi bật của Vụ III trong năm 2018”.

Về kế hoạch công tác năm 2019, đối với các cuộc thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Vụ III tập trung triển khai các cuộc thanh tra theo đúng nội dung, đảm bảo thời gian và nâng cao chất lượng. Trong đó, xây dựng kế hoạch thanh tra phải có trọng tâm, trọng điểm. Bố trí nhân lực phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ; cần bố trí lực lượng dự phòng tiến hành các cuộc thanh tra đột xuất khi Thủ tướng giao.

Về công tác quản lý nhà nước, Vụ III là vụ theo dõi và phụ trách văn hóa, y tế, giáo dục – mảng hết sức nhạy cảm. Do đó, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Vụ tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa, kịp thời nắm bắt được các vụ việc để tham mưu Tổng Thanh tra xử lý…

Ngoài ra, Vụ III cũng tiếp tục tăng cường phối hợp tốt hơn nữa với các cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn nữa./.

Minh Nguyệt