Theo ông Trữ, từ thực tiễn tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh tại Thanh tra TP HCM cho thấy, nội dung khiếu nại trong hai năm 2016, 2017 và 8 tháng đầu năm 2018 vẫn tập trung vào lĩnh vực đất đai, xây dựng với các vấn đề về pháp lý, quy hoạch, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thu hồi đất thực hiện các dự án.

Trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận, phần lớn nguyên nhân chậm trễ cho người dân là do việc phối hợp giữa các đơn vị có liên quan chưa nhịp nhàng. Trong khoảng thời gian nói trên, Thanh tra TP đã tiếp nhận 2.074 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết có 442 đơn, đơn không thuộc thẩm quyền phải chuyển các cơ quan chức năng thụ lý giải quyết trả lời cho người dân là 1.632 đơn. Tuy nhiên, theo quy định, cơ quan thụ lý đơn sau khi có kết quả giải quyết phải báo cáo cho Thanh tra TP, nhưng phần lớn không thấy phản hồi.

leftcenterrightdel
Một buổi họp giao ban của Thanh tra TP Hồ Chí Minh 

Ngoài ra, theo lãnh đạo Thanh tra TP HCM, Luật Thanh tra còn một số điều quy định không rõ ràng khiến cán bộ thụ lý khó khăn trong việc giải quyết hồ sơ cho người dân. Qua công tác thanh tra cũng phát hiện một số đơn vị còn thiếu sót về nghiệp vụ xử lý đơn, chưa đánh giá đúng bản chất vụ việc nên chuyển đơn hoặc lưu đơn không đúng quy định…

Phó Chủ Tịch HĐND TP HCM Phạm Đức Hải đề nghị Thanh tra TP HCM cần trả lời đầy đủ nội dung kiến nghị, khiếu nại của người dân theo thẩm quyền; tăng cường cán bộ có năng lực chuyên môn giỏi để tiếp, giải quyết hồ sơ cho người dân, tránh tình trạng nội dung khiếu nại phải chuyển lòng vòng hoặc giải quyết không đúng.

Đình Thuyết