Số lượng đơn phát sinh nhiều

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, 6 tháng đầu năm, số lượng đơn phát sinh nhiều; tình trạng tập trung khiếu kiện đông người vượt cấp có chiều hướng gia tăng ở một số địa phương, đặc biệt là các địa phương đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận 25 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh (khiếu nại 08; Tố cáo 07; Kiến nghị, phản ánh 10); tiếp nhận 194 đơn (Khiếu nại 39; tố cáo 68; kiến nghị, phản ánh 87), trong đó có nhiều đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai. Thanh tra tỉnh cũng triển khai kiểm tra, rà soát lại các vụ việc khiếu kiện còn tồn đọng, phức tạp, kéo dài, đến nay các vụ việc đã được Thanh tra tỉnh xác minh, rà soát tham mưu báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh hướng xử lý dứt điểm.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, đặc biệt là việc phòng ngừa thông qua công khai minh bạch quy trình thực hiện đấu giá, đấu thầu dự án qua mạng đạt tỷ lệ cao hơn chỉ tiêu yêu cầu của Chính phủ; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; một số ngành đã chủ động chuyển đổi vị trí công tác đối với các trường hợp thuộc đối tượng phải chuyển đổi theo quy định; việc kê khai tài sản đạt 100% đối với cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai tài sản; công tác thanh tra, kiểm tra đối với các sở, ngành, UBND huyện cấp huyện trong mọi lĩnh vực, thông qua công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh đã thu hồi 37 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước; đã tổ chức thanh tra diện rộng việc nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hạn chế thất thoát, tăng nguồn thu cho ngân sách, đặc biệt phát huy vai trò của Hệ thống Hội đồng tư vấn thuế cấp xã; các vụ án về tham nhũng đã khởi tố điều tra 6 tháng đầu năm 2019 tăng gấp 3 lần so với với năm 2018.

Tuy nhiên, nhiều vụ việc thanh tra thiếu trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả không cao; việc xử lý, kiểm điểm đối với cán bộ, đảng viên có sai phạm chưa nghiêm túc nên chưa tạo tính răn đe trong công tác PCTN.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp doanh nghiệp tháng 5/2019. Ảnh minh họa: TTV

Dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài

Trong thời gian tới, Thanh Hóa đang tập trung phát triển mạnh, đầu tư thực hiện nhiều dự án lớn, dự kiến đến năm 2020 giải phóng mặt bằng 5.000 ha và chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nên có khả năng phát sinh nhiều đơn khiếu kiện, nếu không tập trung giải quyết sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ốn định tình hình an ninh trật tự. Do đó, việc tăng cường tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN là rất cần thiết đế chủ động trong xử lý tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Tại Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC và PCTN trên địa bàn tỉnh năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu, trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh phải tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân theo quy định; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm KN, TC thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND cấp huyện phải thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết KN, TC; chỉ đạo cấp xã tăng cường trách nhiệm giải quyết, xử lý vụ việc thuộc thẩm quyền ngay tại cơ sở, từ khi mới phát sinh; chủ động xử lý, giải quyết vụ việc đảm quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, trường hợp công dân chưa đồng tình phải tổ chức đối thoại với công dân; những vụ việc đã giải quyết nhưng chưa thấu lý đạt tình phải rà soát, giải quyết lại vụ việc đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật.

Đối với các vụ việc đã được các cơ quan thẩm quyền giải quyết đúng quy định của pháp luật, thấu tình, đạt lý, đã chỉ đạo rà soát, trả lời công dân nhiều lần nhưng công dân không chấp hành, cố tình khiếu kiện kéo dài; Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh sớm tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản từ chối không tiếp công dân và không xem xét lại vụ việc để tạo thống nhất trong xử lý vụ việc và trả lời công dân.

Ban Tiếp công dân các cấp tham mưu cho Chủ tịch UBND tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết KN, TC đảm bảo đúng trình tự thủ tục, thời gian quy định nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, nhất là các vụ việc đã có văn bản chỉ đạo của các cơ quan trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; kiến nghị Chủ tịch UBND xử lý đối với trường hợp vi phạm quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC.

“Việc tiếp công dân, giải quyết KN, TC là nhiệm vụ thường xuyên và trong thời gian tới là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền dành nhiều thời gian lãnh đạo, chỉ đạo công tác này, góp phần ôn định tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và thành công của Đại hội Đảng các cấp”, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.

Liên quan tới công tác PCTN, với chủ trương phòng ngừa là chính, cần ban hành các cơ chế chính sách phù hợp để tạo cơ sở hành lang pháp lý, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCTN; kê khai, công khai tài sản và thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ; thực hiện nghiêm Công văn số 6981/UBND-THKH ngày 18/06/2018 của UBND tỉnh về tăng cường công khai, minh bạch trong việc đấu thầu, đấu giá tài sản, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; tăng cường rà soát công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, PCTN, xây dựng kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và có tiêu chí đánh giá mức độ nguy cơ xảy ra tiêu cực, tham nhũng; rà soát lại kế hoạch thanh tra, bổ sung nhưng đơn vị, địa phương có nguy cơ cao và đưa ra ngoài kế hoạch thanh tra những đơn vị, địa phương có tình hình ổn định; xử lý nghiêm các sai phạm đã được kết luận thanh tra, chuyên cơ quan điều tra vụ việc có dấu hiệu phạm tội theo quy định của pháp luật…/.

Lan Anh