leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Đình Lợi, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu số 3331/QĐ-CTUBND ngày 29/11/2019 của Chủ tịch UBND huyện Can Lộc).

Quyết định nêu rõ, nhiệm vụ, quyền hạn của đoàn kiểm tra, xác minh là xây dựng đề cương, kế hoạch và tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung khiếu nại của ông Trần Đình Lợi; báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giải quyết khiếu nại và xây dựng hồ sơ vụ việc theo quy định pháp luật. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của đoàn kiểm tra, xác minh.

Đoàn kiểm tra, xác minh do ông Nguyễn Duy Thép - Phó Chánh Thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường làm Trưởng đoàn. Thời gian xác minh là 45 ngày làm việc./.

Lan Anh