Ngày 27/3/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Nghị định ra đời là một cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để đảm bảo mọi kết luận thanh tra, yêu cầu, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra được thực hiện nghiêm túc, triệt để.

leftcenterrightdel
 
Tuy nhiên, đến nay trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an chưa có văn bản riêng biệt quy định về việc thực hiện kết luận thanh tra. Trong quá trình áp dụng các quy định của Nghị định số 33/2015/NĐ-CP cũng đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc do đặc thù công tác của lực lượng CAND, nhất là đối với Thanh tra Công an các địa phương.

Để giải quyết những hạn chế nêu trên, đồng thời nhằm nâng cao trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện kết luận thanh tra, Bộ Công an đã đưa nội dung xây dựng Thông tư quy định việc thực hiện kết luận thanh tra trong lực lượng CAND vào chương trình công tác pháp chế năm 2018 của Bộ Công an.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thanh tra Bộ Công an đã thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư quy định việc thực hiện kết luận thanh tra trong lực lượng CAND. Dự thảo Thông tư gồm 04 chương và 21 điều quy định cụ thể về việc thực hiện kết luận thanh tra trong lực lượng CAND. Cụ thể,

- Chương I: Quy định chung, gồm 04 điều (từ Điều 1 đến Điều 4).

- Chương II: Gồm 04 điều (từ Điều 5 đến Điều 8), quy định cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện kết luận thanh tra.

- Chương III: Gồm 10 điều (từ Điều 9 đến Điều 18), quy định cụ thể về đối tượng, nội dung, trình tự, thủ tục, hồ sơ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra trong lực lượng CAND.

- Chương IV: Gồm 3 điều (từ Điều 19 đến Điều 21), quy định về chế tài xử lý vi phạm và điều khoản thi hành.

Dự thảo Tờ trình, dự thảo Thông tư đã được gửi đến Công an các đơn vị, địa phương, Vụ pháp chế - Thanh tra Chính phủ để lấy ý kiến tham gia, trên cơ sở đó, Tổ soạn thảo đã nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý. Dự kiến Thông tư sẽ được hoàn thành và trình Bộ trưởng Bộ Công an ký, ban hành vào Quý IV/2018./.

Lê Văn Phong – TTV Thanh tra Bộ Công an