Theo TS. Nguyễn Quốc Văn, hiện tượng vi phạm kỷ cương hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ đã đến mức báo động, với tính chất rộng khắp, kéo dài và không ngừng gia tăng, được thực hiện bởi hai nhóm chủ thể là các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và các tổ chức, pháp nhân, người dân nhưng pháp luật hiện hành chưa định danh hành vi vi phạm với chế tài tương ứng nhằm xử lý hữu hiệu các vi phạm mang tính chất hành chính này. Bên cạnh đó, quy định về thẩm quyền của thanh tra trong xử phạt vi phạm hành chính còn nhiều bất cập và nhu cầu hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành các quy định pháp luật có liên quan, nhất là các quy định pháp luật mới đã quy định trách nhiệm quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ trong các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, bao gồm trách nhiệm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nhằm thiết lập trật tự trong các lĩnh vực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này là rất lớn. Vì vậy, việc nghiên cứu Đề tài “Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ” là cần thiết và mang tính thời sự.

Xuất phát từ lý do trên, Đề tài dự kiến triển khai với mục tiêu là nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp lý và thực tiễn về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; góp phần bảo đảm kỷ cương hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
TS. Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện CL&KHTT trình bày tại cuộc họp. Ảnh: L.A

Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu, đề tài dự kiến triển khai 03 nội dung: những vấn đề lý luận, pháp lý cơ bản về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; thực trạng chính sách - pháp luật và thực tiễn về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ; đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Tại cuộc họp, ThS. Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ cho rằng, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ là một đề tài mới, cần được nghiên cứu kỹ. Thuyết minh đề tài đã chỉ ra được một số yếu tố cơ bản đang tồn tại cần được nghiên cứu nhằm hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng như tăng thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cho các cơ quan thanh tra. Tuy nhiên, để Đề tài có tính ứng dụng hơn thì nội dung nghiên cứu cần mở rộng thêm nội dung xử lý tố cáo Đảng viên của cơ quan Đảng.

TS. Nguyễn Thị Thu Nga, Viện CL&KHTT thì cho rằng, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ là cần thiết để đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề này còn thiếu và bất hợp lý, dẫn tới những vướng mắc, bất cập trên thực tế. Do đó, việc triển khai nghiên cứu đề tài này là cần thiết.

ThS. Phạm Thị Thu Hiền, Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT cho rằng, đề tài đã luận giải, làm rõ tính cấp thiết của việc nghiên cứu Đề tài. Mức độ vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ là phổ biến nhưng việc xử lý còn hạn chế, thiếu hiệu quả; quy định pháp luật điều chỉnh nội dung này còn bất cập, nhiều lỗ hổng, thiếu điều kiện bảo đảm thực hiện. Đề tài đã có đánh giá tổng quan về tình hình nghiên cứu, tuy nhiên, cần chi tiết, cụ thể hơn; chỉ rõ một số công trình tiêu biểu đã nghiên cứu về nội dung này; thống kê các công trình nghiên cứu có liên quan theo hướng có chọn lọc. Đối với phần mục tiêu nghiên cứu, Đề tài cần viết gọn lại theo hướng nhằm đề xuất quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ. Đối tượng nghiên cứu của Đề tài cần bổ sung thêm nội dung lý luận chung về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước nói chung và của Thanh tra Chính phủ nói riêng.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: L.A 

Kết luận tại cuộc họp, TS. Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện CL&KHTT cho rằng, đề tài cần thiết phải nghiên cứu vì các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Thanh tra là các lĩnh vực nhạy cảm, liên quan đến tổ chức bộ máy hành chính và quyền, nghĩa vụ cơ bản của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Thời gian qua có nhiều hành vi vi phạm xảy trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Thanh tra nhưng việc xử lý chưa thực sự hiệu quả. Thuyết minh đã luận giải được tính cấp thiết, đã tổng hợp, phân tích, làm rõ tổng quan tình hình nghiên cứu; mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể được xác định phù hợp với tên đề tài. Tuy nhiên, để Đề tài có tính ứng dụng hơn, Đề tài cần sửa tên là: “Xử lý hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ”; đối tượng nghiên cứu khoanh lại là hành vi vi phạm của đối tượng thanh tra; chú ý đến nhóm hành vi vi phạm, thẩm quyền xử lý, chủ thể và đối tượng xử lý.

Kết thúc buổi họp, trên cơ sở dự kiến các nội dung nghiên cứu và sự thống nhất với Chủ nhiệm đề tài, Hội đồng phê duyệt nhất trí phê duyệt thuyết minh đề tài để triển khai nghiên cứu./.

Lan Anh