Thanh tra sở NN &PTNN đang kiểm tra vật tư nông nghiệp tại một cơ sở trên đia bàn tỉnh (Ảnh: TTT Thanh tra tỉnh Cà Mau)

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện kinh doanh hàng hóa vật tư nông nghiệp hết hạn sử dụng, giả, kém chất lượng; vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch; thuyền trưởng, máy trưởng không có văn bằng chứng chỉ theo quy định; khai thác thủy sản sai vùng; không có nhật ký khai thác thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 24 mét theo quy định; không duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển đối với tàu có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên; tháo thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá không có sự giám sát của đơn vị cung cấp, lắp đặt thiết bị.

Kết quả thanh tra, kiểm tra, đã phát hiện 132 tổ chức, cá nhân vi phạm (tổ chức 04, cá nhân 128), ban hành 132 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 3.021 triệu đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiến hành 158 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện 421 tổ chức, cá nhân vi phạm, ban hành 250 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 5.131 triệu đồng, đã nộp ngân sách nhà nước 1.760 triệu đồng, đạt 34,3%.

Đình Thuyết