leftcenterrightdel
Thanh tra chuyên ngành GTVT xử phạt trên 62.000 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt trên 208,3 tỷ đồng 
Cụ thể, năm 2020, Thanh tra Bộ đã tham gia xây dựng, góp ý trên 60 lượt dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đề án, quy chế, kế hoạch, chiến lược liên quan đến ngành GTVT, hoạt động thanh tra và các lĩnh vực liên quan. Ban hành, tham mưu trình Bộ ban hành 13 văn bản chỉ đạo hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các dịp lễ, Tết; kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh về hoạt động GTVT; mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng xe, về hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, hoạt động của đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải tải bằng xe ô tô; kiểm tra, xử lý vi phạm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong hoạt động thanh tra ngành GTVT…

Công tác tham mưu xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT; chủ động rà soát, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Bộ GTVT điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp với yêu cầu thực tiễn. 

Thanh tra Bộ đã chủ trì triển khai thực hiện 24 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành đạt 100% kế hoạch; đã ban hành hoặc tham mưu Bộ GTVT ban hành 13 kết luận thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo. Qua kết luận thanh tra đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 663 triệu đồng. Công tác thanh tra chuyên ngành do lực lượng các đơn vị Thanh tra chuyên ngành GTVT trên toàn quốc đã thực hiện 62.758 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt 62.610 vụ vi phạm; tổng số tiền xử phạt trên 208,383 tỷ đồng.

Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra xử lý sau thanh tra được đẩy mạnh và có hiệu quả hơn. Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đơn thư được phân loại, xử lý kịp thời, dứt điểm, không tồn đọng, kéo dài. Thanh tra Bộ đã tích cực thực hiện vai trò tham mưu trong công tác quản lý nhà nước, đồng thời chú trọng thực hiện về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; phòng, chống tham nhũng. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về trật tự an toàn giao thông qua đường dây nóng liên tục, kịp thời, cơ bản đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân.

H.T