Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội-Kinh Bắc (Mã chứng khoán HKB) được thành lập ngày 09 tháng 11 năm 2009, tiền thân là Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Hà Nội - Kinh Bắc (HAKINVEST). Trong năm 2016 và 2017 Công ty đã vi phạm một số quy định của Nhà Nước và bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán như; Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật Báo cáo tài chính (BCTC) Quý IV/2015; BCTC văn phòng Công ty và tổng hợp Quý I, Quý II/2016; BCTC 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét; BCTC văn phòng 6 tháng đầu năm 2016; BCTC tổng hợp Quý III/2016; BCTC công ty và hợp nhất Quý IV/2016; BCTC công ty mẹ và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán; Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐQT ngày 31/5/2016 sửa đổi bổ sung điều lệ công ty; thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành; Nghị quyết HĐQT số 15/2016/NQ-HĐQT ngày 20/6/2016 về việc thông qua việc vay vốn ông Dương Quang Lư để bù đắp nhu cầu vốn lưu động của Công ty; Nghị quyết HĐQT số 21A/2016/NQ-HĐQT ngày 18/7/2016 thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Nghị quyết HĐQT số 36/2016/NQ-HĐQT thông qua việc dùng tài sản của bên thứ 3 để thế chấp cho Agribank - Chi nhánh Hà Nội… Công ty cũng bị phạt số tiền 100 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu Tiền mặt trong BCTC năm 2016 được kiểm toán ký ngày 30/3/2017 và ngày 06/4/2017; các chỉ tiêu Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và Đầu tư vào công ty con, Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố tại BCTC năm 2016 được kiểm toán ký ngày 30/3/2017.

Bên cạnh đó, Công ty CP giao nhận vận chuyển Indo Trần (ITL Corp) tiền thân là Công ty TNHH giao nhận Indo Trần (ITL) được thành lập năm 1999 hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa quốc tế cũng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với số tiền 55.000.000 đồng (Năm mươi lăm triệu đồng) vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Từ ngày 28/4/2017 đến ngày 11/5/2017, Công ty cổ phần Giao nhận và Vận chuyển In Do Trần (Công ty) - tổ chức liên quan đến ông Trần Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đường sông miền Nam (mã chứng khoán: SWC) đã bán 6.173.900 cổ phiếu SWC. Tuy nhiên, đến ngày 31/5/2017 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của Công ty)./.

Dương Thái