Phát biểu tại Hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đã khẳng định tầm quan trọng của cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống báo cáo công tác thanh tra khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Cơ quan Thanh tra các Bộ, ngành, địa phương sẽ được trang bị miễn phí phần mềm cơ sở dữ liệu nói trên. Sau khi được tích hợp phần mềm này trên phạm vi toàn quốc, các cơ quan Nhà nước làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng sẽ dễ dàng chia sẻ thông tin, phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn, thống nhất phương án giải quyết từ Trung ương xuống địa phương và giữa các Bộ, ban, ngành với nhau. Qua đó, sẽ giảm thiểu được tình trạng trùng lắp, chồng chéo về kế hoạch thanh tra hành chính và chuyên ngành – một bất cập của ngành thanh tra nhiều năm qua. Đồng thời, đây cũng là giải pháp tốt để Thanh tra Chính phủ có thể đảm nhiệm tốt hơn vai trò quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của mình trong phạm vi cả nước.

Hiện nay, công tác báo cáo của ngành Thanh tra gặp rất nhiều khó khăn, đó là việc sử dụng các phương pháp thủ công trong lưu trữ và xử lý số liệu. Nếu có phần mềm hỗ trợ thì cũng không đồng bộ. Chính vì thế, rất khó tìm kiếm thông tin một cách chính xác, nhanh chóng và tiện lợi liên quan đến các dữ liệu về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, do các dữ liệu không thông suốt trong toàn bộ hệ thống (Thanh tra Chính phủ - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Tỉnh/thành phố - huyện, sở,…).

Phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống báo cáo công tác thanh tra khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được kỳ vọng sẽ khắc phục được cơ bản những bất cập, khó khăn trên của ngành Thanh tra. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều yếu tố, chi tiết của phần mềm khi ứng dụng vào thực tiễn vẫn còn có vướng mắc nhất định. Sau khi nhận được ý kiến góp ý của các chuyên gia và chính những cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, văn thư, lưu trữ, tổng hợp của ngành thanh tra, phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia sẽ tiếp tục được chỉnh sửa, hoàn thiện và nâng cấp.

Để đảm bảo được mục đích xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia nói trên, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đề nghị, cần chú trọng phát triển và nâng cao năng lực cán bộ, công chức  làm công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong toàn ngành, đặc biệt là năng lực ứng dụng công nghệ tin học. Có như thế, chúng ta mới nhanh chóng cập nhật được phương pháp làm việc mới, khoa học, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính trên toàn quốc, đáp ứng được đòi hỏi của Quốc hội, Chính phủ và cả nhu cầu của người dân về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng./.

K. Dung