paykwik bozdurma astropay bozdurma
Văn hóa
Hoàn thiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam

Hoàn thiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam

26/11/2021 16:27

(ThanhtraVietNam) - Đây là mục tiêu cụ thể nhằm phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tổng Biên tập: Ths. Đào Trung Kiên.

Giấy phép Hoạt động Báo chí số: 599/GP-BTTTT, ngày 30/12/2016. Địa chỉ: 220 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080.49072 | Fax: 080.49065.

Thiết kế và phát triển bởi Trí Nam Jsc.

go top