Hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú gồm các loại hình: Nghệ thuật trình diễn dân gian (ca trù, xẩm, hò cửa đình, múa hát bài bông, hát dô, diễn tấu cồng chiêng dân tộc Mường, tuồng, chèo, múa hát Ải Lao, kéo co ngồi, trống quân, múa rối…), tri thức dân gian (ẩm thực, tò he…), tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội.

leftcenterrightdel
 

Hiện danh sách các hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ hai năm 2018 đang được đăng trên Cổng thông tin điện tử TP.Hà Nội và Sở VHTT thành phố để lấy ý kiến nhân dân.

* Sở VHTT Hà Nội cũng vừa ban hành công văn về việc triển khai công tác xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 năm 2018 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở VHTT Hà Nội đề nghị các đơn vị nghệ thuật thuộc sở, các tổ chức hội, các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập phổ biến Nghị định số 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT và Quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 năm 2018. Đồng thời thành lập Hội đồng cấp cơ sở để tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, điều kiện và các tiêu chuẩn liên quan đối với các trường hợp thuộc đơn vị, tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp cơ sở, chịu trách nhiệm pháp lý về hồ sơ đối với các trường hợp được đề nghị xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT. Sở VHTT Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp thành phố từ ngày 23-30.11.2017.

Theo TH/Báo Lao động