leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Cụ thể, đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử đặt tại Thanh tra Bộ để tiếp nhận các thông tin phản ánh, KN, TC về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL.

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, KN, TC trong giờ hành chính, gồm 02 số: Số cố định 024.39437610; số di động 0904.342.536. Địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận phản ánh, KN, TC 24/24 giờ: duongdaynong@bvhttdl.gov.vn.

Bộ VHTTDL giao Thanh tra Bộ xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của đường dây nóng và hộp thư điện tử; bố trí cán bộ trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng, hộp thư điện tử.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử lý, trả lời các phản ánh, KN, TC về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ VHTTDL. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, cuối năm và khi có yêu cầu, tổng hợp tình hình, báo cáo với lãnh đạo Bộ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, KN, TC về các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp qua đường dây nóng./.

Minh Nguyệt