leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Mới đây, Cục Văn hóa cơ sở có Công văn gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh hoạt động quảng cáo sản phẩm Coca-Cola.

Theo Cục Văn hóa cơ sở, hiện nay, nội dung quảng cáo sản phẩm Coca-Cola Việt Nam trên truyền hình và một số phương tiện quảng cáo có sử dụng cụm từ “Mở lon Việt Nam”. Việc sử dụng cụm từ nêu trên trong nội dung quảng cáo có dấu hiệu về hành vi quảng cáo thiếu thẩm mỹ, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam; đồng thời, không đảm bảo thông tin rõ ràng của nội dung quảng cáo với sản phẩm, hàng hóa được quảng cáo, vi phạm các quy định tại khoản 3 Điều 8 và khoản 1 Điều 19 Luật Quảng cáo.

Do đó, để xử lý và chấn chỉnh hoạt động quảng cáo này, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở VHTTDL, Sở VHTT kiểm tra, rà soát hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo Coca-Cola đã tiếp nhận và yêu cầu chỉnh sửa cụm từ “Mở lon Việt Nam”.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo… đối với quảng cáo trên phương tiện bảng, băng-rôn, Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu tháo dỡ sản phẩm quảng cáo. 

Đối với phương tiện giao thông, màn hình và các phương tiện quảng cáo khác trên địa bàn có sử dụng cụm từ trên thì các Sở VHTTDL, Sở VHTT phải kiểm tra, yêu cầu chỉnh sửa hoặc tháo dỡ sản phẩm quảng cáo. Đặc biệt, tiến hành xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có)./.

PV