Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc huyện Đức Cơ

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở

Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong huyện đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã được Cấp uỷ, Chính quyền quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể từ huyện đến xã triển khai thực hiện, bằng nhiều hình thức, phong phú, hiệu quả.

Để phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư đạt kết quả cao thì việc phát động các phong trào thi đua, nhân rộng các điển hình tiên tiến là một trong những việc làm mà huyện Đức Cơ triển khai có hiệu quả.

Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt”, “các điển hình tiên tiến”: góp phần tích cực vào hình thành nhân cách con người trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Nhiều năm qua, các phong trào thi đua được phát động, như: “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành Giáo dục và Đào tạo; “Thi đua quyết thắng” trong lực lượng vũ trang nhân dân; “Nông dân sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng...

Năm 2018, nhiều phong trào thi đua học tập, lao động sản xuất được phát động ở các cấp, các ngành trong toàn huyện như: “Học tập, lao động, sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên chức”; phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nông dân sản xuât - kinh doanh giỏi”, “Đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp”, “Xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ tổ quốc”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quân chúng nhân dân trong toàn huyện tích cực tham gia.

Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến; các gương người tốt, việc tốt, cán bộ, chiến sỹ, các cơ quan, ban ngành trong toàn huyện có nhiều thành tích đã được tuyên dương khen thưởng tại các hội nghị cấp huyện, tỉnh, ngành. Trong những năm qua, phong trào thi đua phát triển cả về số lượng và chất chất lượng, các danh hiệu thi đua tăng qua từng năm. Từ (năm 2010 - 2018) Chủ tịch UBND huyện đã tặng Giấy khen cho 1.413 cá nhân, 341 tập thể; tặng danh hiệu "Lao động tiến tiến" cho 51 tập thể và 703 cá nhân và tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" cho 267 cá nhân…ngoài ra còn nhiều tập thể và cá nhân được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành trung ương và tỉnh tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa: luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân; tỷ lệ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa cao. Các hộ gia đình luôn có ý thức tự giác trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chăm lo xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế; thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam.

Góp phần nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong xây dựng đời sống văn hóa, đời sống kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng phong trào và số lượng các danh hiệu gia đình văn hóa được công nhận hàng năm. Năm 2010 toàn huyện có 5.684 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá, đạt 43,5%, qua các năm số lượng gia đình văn hóa được công nhận tăng cao, đến cuối năm 2018 có 12.788 hộ gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” đạt 72%.

Cùng với đó, phong trào xây dựng thôn, làng, tổ dân phố văn hóa đã khơi dậy niềm tin, phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng dân cư. Năm 2010, toàn huyện có 21/93 thôn, làng, tổ dân phố văn hóa đạt 22,6%. Năm 2018, có 100% thôn, làng, tổ dân phố đăng ký xây dựng danh hiệu "Thôn, làng, tố dân phố văn hóa". Đến cuối năm 2018, con số này đã nâng lên 66/93 thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn, làng, tổ dân phố văn hóa” đạt 70,9%. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và hướng dẫn đưa quy định việc cưới, việc tang vào quy ước, hương ước của thôn, làng, tổ dân phố để thực hiện.

leftcenterrightdel
 Khu dân cư văn hóa xã Ia Kla - huyện Đức Cơ

Năm 2010, huyện có 25,8% hộ nghèo, đến năm 2018, giảm xuống còn 11,7%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống tương thân tương ái, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Từ năm 2010 đến nay, huyện đã xây dựng 180 căn nhà và sửa chữa 57 căn nhà tình nghĩa trao cho đối tượng chính sách, trị giá trên 5,4 tỷ đồng; trao tặng 13.370 lượt suất quà cho các đối tượng chính sách, người có công, trị giá trên 2,6 tỷ đồng.

Đoàn kết phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đến nay, trên địa bàn huyện có 1 nhà rông văn hóa huyện, 3 nhà rông văn hóa xã, 22 nhà rông văn hóa thôn, làng; 100% thôn, làng, tổ dân phố có nhà sinh hoạt cộng đồng. 

leftcenterrightdel
Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ia Kênh vừa mới đưa vào sử dụng 

Công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cũng được quan tâm. Hiện nay, trên địa bàn huyện có hơn 200 bộ cồng chiêng được lưu giữ trong nhân dân, 1 cây di sản Việt Nam (cây đa làng Ghè, xã Ia Dơk). Các lễ hội truyền thống được phát huy, hủ tục từng bước được xóa bỏ.

leftcenterrightdel

Liên hoan Văn hóa Cồng chiêng và Hát dân ca lần thứ V- 2017 có sự tham gia của hơn 300 nghệ nhân đến từ 9 xã trên địa bàn huyện

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: đã được triển khai sâu rộng trong toàn huyện và đạt được những kết quả thiết thực. Đặc biệt, trong 8 năm gần đây, huyện đã huy động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đóng góp gần 80 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá”: được các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện hưởng ứng tích cực, thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển sâu rộng. Năm 2010 có 11 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" năm 2018 có 45 cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; có 42/46 đơn vị trường học được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm học 2017-2018.

Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển; tích cực tham gia phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Trong thời gian tới, để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục trở thành động lực thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên tất cả các lĩnh vực. Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thông qua việc thực hiện tốt các phong trào thi đua. Phấn đấu 72% trở lên đạt danh hiệu “Thôn, làng, tổ dân phố văn hóa”; 76% trở lên đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”; 75% trở lên đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Để từ đó xây dựng huyện Đức Cơ ngày càng phát triển, hiện đại, văn minh./.

Kim Dung