leftcenterrightdel
 Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng quyên góp tại Lễ phát động 

Theo đó, Phong trào thi đua phòng chống dịch COVID-19 trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh vào các nội dung: Phát huy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh của văn hóa trong toàn Ngành. Đảng ủy Bộ, các đoàn thể chính trị và từng cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, người lao động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu cao ý thức, trách nhiệm “mỗi cán bộ văn hóa - tiêu biểu cho lối sống về văn hóa” và “nhận thức đúng - để hành động đẹp”, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tích cực động viên, khích lệ đồng nghiệp, người thân và những người xung quanh tham gia phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để dịch lây lan tới cơ quan, đơn vị, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Xác định nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, sự an toàn của từng cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành là trên hết, trước hết.

Quan tâm, chăm lo sức khỏe, đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành với tinh thần: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Khẩn trương triển khai, đôn đốc thực hiện việc hỗ trợ cho các viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Tiếp tục rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung đối tượng, lĩnh vực của Ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 được nhận hỗ trợ; nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị nghệ thuật, các doanh nghiệp du lịch.

leftcenterrightdel
 Tại buổi phát động, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyên góp được gần 800 triệu đồng để ủng hộ các văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên có nhiều đóng góp cho nghệ thuật và thể thao nước nhà có hoàn cảnh già yếu, neo đơn, gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. 

Tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống 76 năm vẻ vang của Ngành để phát huy được “sức mạnh mềm” của văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động nghệ thuật biểu diễn “phong phú về loại hình - đặc sắc về nội dung - đa dạng về hình thức” nhằm cổ vũ, mang tới “Liều vắc xin tinh thần”, tiếp thêm sức mạnh cho nhân dân vượt qua đại dịch.

“Thi đua hăng hái - Truyền thông kịp thời - Thông tin chính xác - Cái đẹp được nhân ra - Cái xấu xa bị đẩy lùi”. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Ngành thi đua làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin khách quan, chính xác, kịp thời về các hoạt động của Ngành; cổ vũ, lan tỏa các giá trị nhân văn, các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; biểu dương, khích lệ, động viên các tấm gương tốt, điển hình, cách làm hay; cổ vũ lan tỏa giá trị nhân văn, tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng tiếp thêm sức mạnh và niềm tin chiến thắng dịch bệnh.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện “mục tiêu kép” trong toàn Ngành. Toàn Ngành tập trung vào công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay nhưng không xem nhẹ các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát triển của Ngành để thực hiện: “Mục tiêu kép”.

Tại buổi phát động, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyên góp được gần 800 triệu đồng để ủng hộ các văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên có nhiều đóng góp cho nghệ thuật và thể thao nước nhà có hoàn cảnh già yếu, neo đơn, gặp khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19./.

Theo Dangcongsan.vn