leftcenterrightdel
 Do ảnh hưởng dịch Covid-19 hoạt động biểu diễn của nghệ sĩ nhiều nơi không được thực hiện. Ảnh minh họa: PV&BT

Để chính sách trên được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, Bộ VHTTDL yêu cầu Sở VHTTDL/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố và các đơn vị nghệ thuật biểu diễn/Trung tâm Văn hoá, Nghệ thuật các tỉnh, thành phố tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, chính xác nội dung Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg để các tổ chức, cá nhân nhận thức đầy đủ về chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ lực lượng nghệ sĩ, diễn viên đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Qua đó, kịp thời động viên, khích lệ lực lượng nghệ sĩ, diễn viên tiếp tục cống hiến, lao động sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật.

Bộ VHTTDL nhấn mạnh, trong quá trình rà soát các đối tượng để thực hiện hỗ trợ, các cơ quan, đơn vị cần thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận của tập thể đơn vị. Không áp dụng một cách cứng nhắc, dập khuôn để việc hỗ trợ được kịp thời, đúng đối tượng, phù hợp hoàn cảnh của từng nghệ sĩ, diễn viên và không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Văn bản này nhằm thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trong đó có đối tượng là nghệ sĩ, diễn viên đang giữ ngạch viên chức hạng IV./.

Việt Anh